Petycja uczniów w sprawie symboli religijnych w szkole


Działy   Wyszukaj

Zuzanna Niemier

Wrocław, 30.11.2009

Pan Marek Łaźniak
Dyrektor Zespołu Szkół nr 14 we Wrocławiu

Petycja

My, uczniowie Zespołu Szkół nr 14 we Wrocławiu, zwracamy się z uprzejmą prośbą o usunięcie symboli religijnych z terenu szkoły.

Umieszczanie symboli religijnych w publicznej instytucji odbieramy jako przejaw faworyzowania przez szkołę konkretnego światopoglądu. Z odczuciem tym współbrzmi wydany niedawno w Europejskim Trybunale Praw Człowieka precedensowy wyrok, stanowiący jednocześnie wiążącą interpretację Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, z której wynika, że umieszczenie symboli religijnych jest naruszeniem wolności sumienia gwarantowanej przez tę Konwencję. Cechą społeczeństwa demokratycznego jest pluralizm w życiu publicznym. W szczególności za niedopuszczalne uznajemy wieszanie symboli religijnych nad symbolami państwowymi. Polska jest dobrem wspólnym, natomiast światopogląd stanowi prywatną sprawę każdego człowieka.

Z poważaniem

Zuzanna Niemier (-)

Arkadiusz Szadurski (-)

Tomasz Chabinka (-)

*

Podstawy prawne:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polski

Ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania

Europejska Konwencja Praw Człowieka (na podstawie której wydano precedensowy wyrok w Strasburgu dotyczący symboli religijnych w szkole):

 

Data publikacji: 30-11-2009

<- Wróć do działu
Do góry