Baháí -krok ku laicyzacji ludzkości


Działy   Wyszukaj

Mariusz Agnosiewicz

Bahaizm to religia powstała z babizmu — ugrupowania, które powstało w roku 1844 w Persji (na terenie dzisiejszego Iranu) w\"łonie islamu szyickiego\". Przywódcą babistów był Mirza Ali Muhammad z Szirazu, który ogłosił się Babem, czyli bramą i immamem-mahdim, czyli należycie prowadzonym przywódcą z rodu Muhammada. W 1850 r. został stracony z wyroku perskich władz za swą działalność. W 1863 r. jeden z jego uczniów — Mirza Husajn Ali Nuri,\"obwieścił, iż jest \'Tym, którego Bóg objawi\' i którego nadejście zapowiedział Bab\". Przyjął wtedy imię Baha Allah (Wspaniałość Boga) i założył nową religię - bahaizm. Grono kierownicze (9 osób) w Hajfie ma zakaz interpretacji świętych ksiąg bahaizmu (o tym jak groźne jest to dla istoty religii dowodzi plejada katolickich Ojców Kościoła, których objaśnianie Biblii uzależnione było od okresu w którym żyli). Na świecie jest ich ponad 5 mln, w Polsce, w 1999 roku było ich 300, lecz jak podaje Polityka, \"bahazim jest najszybciej rozprzestrzeniającą się religią świata. (...) Jak w każdej szanującej się religii, także wśród bahaitów powstała schizma. Baha\'ulla swoje duchowe dziedzictwo i swoją pozycję głowy kościoła zapisał w testamencie pierworodnemu i zarządził, aby we wszystkich przyszłych pokoleniach funkcja ta przechodziła z ojca na najbardziej zasłużonego syna. Z tego to powodu niektóre gminy bahaitów w Stanach Zjednoczonych odrzucają autorytet Dziewięciu Sprawiedliwych, zarzucając im uzurpację władzy, zarówno nad duszami jak i nad kasą. wieloletni spór toczy się dzisiaj przede wszystkim w Internecie. Bierze w nim udział także kler muzułmański, bo korzenie bahaizmu wyrastają z islamu. Ostatni Wielki Strażnik wiary, wnuk Baha\'ulli imieniem Szogi-effendi, zmarł bezdzietnie w latach pięćdziesiątych. Odszczepieńcy, określający się mianem ortodoksów, twierdzą, iż po jego śmierci przywództwo należało się adoptowanemu synowi Charlesowi Remey\'owi. Niemal równoecześnie więzień zakładu penitencjarnego w Montanie (USA), skazany za gwałt Leland Jensen, doniósł światu o doznanym objawieniu i wniósł pretensje do stanowiska Wielkiego Strażnika. Wszystkie te głosy nie spędzają snu z powiek Dziewięciu Sprawiedliwych\"

Po przeanalizowaniu ich strony (bez świętych pism) internetowej dokonałem podsumowania tej religii — bilansu wad i zalet. Oczywiście odnosi się to jedynie do tego co piszą, do teoretycznych założeń i nauk. Nie wiem jak wygląda to wszystko w praktyce. Tym niemniej chyba żadna religia nie miała, przy wszystkich swoich wadach, jednocześnie tylu zalet (bynajmniej Was do niej nie agituję, lecz odnotowuję walor bahaizmu).

Zalety:


Siedziba Powszechnego Domu Sprawiedliwości (rezydencja dziewięcioosobowego gremium koordynujące światową działalność bahaitów — Dziewięciu Sprawiedliwych, jest to bahaicki \"Watykan\"), Hajfa, Izrael


Świątynia Bába na zboczu Góry Karmel, Hajfa, Izrael, mieści w sobie grobowiec Baba, bahaicki odpowiednik Bazyliki Św. Piotra w Watykanie (zwieńczony złota kopułą, pozłacane dachówki sprowadzone zostały z Holandii). Znajdująca się w centrum miasta posiadłość warta jest setki milionów dolarów. Jednak, jak podaje Polityka nr 2/99, na brak funduszy nie narzekają

Dom modlitwy w New Delhi, Indie

Wady:

Data publikacji: 27-07-2002

<- Wróć do działu
Do góry