Ewolucjonizm jako "poprawny politycznie pogląd"


Działy   Wyszukaj

Cieszyn, 13 marca 2011

Fundacja Wolnej Myśli
wydawca portalu Racjonalista.pl
ul. Grochowska 133/5
04-139 Warszawa
nr rej: Pr 2642
fundacja@racjonalista.pl

Bogusław Haręża
Dyrektor Cieszyńskiego Ośrodka Kultury — Dom Narodowy
Rynek 12, 43-400 Cieszyn
www.domnarodowy.pl
kultura@domnarodowy.pl

Szanowny Panie Dyrektorze,

Dnia 19 marca 2011 w Domu Narodowym ma odbyć się konferencja „Bóg nie istnieje?", której organizatorami są parafia ewangelicko-augsburska w Dzięgielowie oraz Dom Narodowy, a partnerem Biblijne Towarzystwo Kreacjonistyczne.

Na oficjalnej stronie konferencji www.konferencja.dlatego.org można przeczytać, że jednym z poruszanych tematów będzie teoria ewolucji:

I w. n.e — Zostaje spisana ostatnia księga wchodząca w skład Pisma Świętego

II poł. XIX w n.e — Karol Darwin publikuje swoją pracę naukową pt „O pochodzeniu człowieka" (początek teorii ewolucji)

Dwa autorytety — dwa dzieła — dwie skrajnie różne koncepcje, poruszają dzisiaj nie tylko najtęższe umysły Europy, ale również oddziałują na codzienność „zwykłych" ludzi. Nieświadomość prowadzi do tego, iż przyjmujemy ten bardziej „poprawny politycznie" pogląd, lekceważąc drugi.

Czy dzisiaj, gdy powszechnie przyjmuje się, że Darwin miał rację, jest jeszcze jakiś sens w rozpatrywaniu drugiej koncepcji? Czy jest możliwy inny początek?

Na to oraz na inne pytania poszukamy odpowiedzi na wykładzie pt. „Konfrontacja".

Jednym z prelegentów będzie Pan Tomasz Mróz z wyżej wymienionego Towarzystwa, a krótki opis mającego odbyć się wykładu, sugeruje jakoby teoria ewolucji miałaby być „poprawnym politycznie poglądem". W oświadczeniu BTK na temat ewolucji, pod którym podpisuje się także Pan Mróz, czytamy między innymi:

„[...] Obserwując rozwój nauki, widać, jak z każdym dniem przybywa pozabiblijnych argumentów potwierdzających celowy projekt w przyrodzie. Tymczasem teoria ewolucji bardziej przypomina mityczną opowieść opisującą materialistyczne wyznanie wiary aniżeli rzetelną interpretację dostępnych danych.
Jako chrześcijanie jesteśmy pewni, że jedynie interpretacja odkryć naukowych w świetle Biblii daje racjonalne i sensowne wnioski, dlatego też odrzucamy TE jako fałszywe zrozumienie badań naukowych."

http://www.ewangelista.pl/articles.php?article_id="74"

Jest to oczywiste kłamstwo i manipulacja. Teoria ewolucji jest mocno ugruntowaną teorią naukową i nieodłączną częścią nauki.

W tym świetle niepokojący jest fakt, iż Dom Narodowy, jako instytucja publiczna, „firmuje" fałszywą pseudonaukę kreacjonizmu. Oczywiście każdy ma prawo do głoszenia dowolnych poglądów, mamy przecież wolność słowa, ale instytucje finansowane ze środków publicznych nie mogą, nie powinny wspierać tego typu działań. Niestety logo Domu Narodowego widnieje na stronach reklamujących to spotkanie.

Pamiętamy, jak w 2006 roku ówczesny wiceminister edukacji, Mirosław Orzechowski, negował dzieło Karola Darwina, co wywołało falę krytyki ze strony świata nauki (w załącznikach posyłam oficjalne oświadczenia PAN i organizacji zrzeszających światowe akademie nauk). Nie pozwólmy zatem, aby Cieszyn i jego instytucje związane z kulturą i oświatą, wiązane były z naukowym dyletanctwem i propagowaniem nieprawdy. Nie zezwalajmy na ośmieszanie naszego miasta.

Szanowni Państwo, chciałbym wymóc na organizatorach rezygnację z posługiwania się logo Domu Narodowego oraz sformułowanie oświadczenia, iż ta instytucja nie ma nic wspólnego z konferencją.

Łączę wyrazy szacunku,
Jakub Kania
Fundacja Wolnej Myśli, Racjonalista.pl

Załączniki:
· Oświadczenie PAN

Do wiadomości:
· Burmistrz Cieszyna
· Media

*

Interwencja okazała się skuteczna. Zobacz więcej...

Data publikacji: 13-03-2011

<- Wróć do działu
Do góry