Czy polskie szkoły powinny eksponować flagi Watykanu?


Działy   Wyszukaj

"Flaga Watykanu już na trwałe wpisała się w nasz krajobraz.
Identyfikowana bywa z barwami Kościoła katolickiego,
przypomina o papieżu, staje się znakiem naszego
przywiązania do wartości chrześcijańskich.
Nienotowany dotąd popyt na nią zaobserwowali sprzedawcy
w związku ze śmiercią Jana Pawła II"
ks. Maciej Szczepaniak

 

Warszawa 28 kwietnia 2011 r.

Fundacja Wolnej Myśli
wydawca portalu Racjonalista.pl
ul. Grochowska 133/5
04-139 Warszawa
nr rej dzien. i czas.: Pr 2642

Grzegorz Raczek
Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Sosnowcu
ul. Krzywa 2, 41-200 Sosnowiec
sosnowiec@kuratorium.katowice.pl

Skarga na działalność dyrekcji ZSO nr 12 w Sosnowcu

Szanowny Panie Dyrektorze,

Pragniemy zwrócić uwagę na naruszenie konstytucyjnej zasady bezstronności państwa w sprawach przekonań religijnych przez dyrekcję Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Sosnowcu.

Na masztach na terenie wyżej wymienionej szkoły powiewają trzy flagi: flaga Polski, flaga Unii Europejskiej i żółto-biała flaga „papieska". Publiczna szkoła, jako jednostka publicznoprawna, powinna zachowywać neutralność światopoglądową, a eksponowanie w ramach szkoły obok flagi państwowej — flagi religijnej narusza konstytucyjną zasadę wolności sumienia obywateli, także uczniów szkoły i ich rodziców, którzy nie identyfikują się z religią katolicką, a którzy zwrócili się do nas z prośbą o pomoc w tej sprawie.
Sytuacja ta narusza Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, a zwłaszcza zacytowane poniżej artykuły:
Art. 25. 2: „Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym."
Art. 53. 1: „Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii."

Działanie dyrekcji jest również niezgodne z zapisami Ustawy z 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania:
Art. 1. 3: „Obywatele wierzący wszystkich wyznań oraz niewierzący mają równe prawa w życiu państwowym, politycznym, gospodarczym, społecznym i kulturalnym."
Art. 6. 1: „Nikt nie może być dyskryminowany bądź uprzywilejowany z powodu religii lub przekonań w sprawach religii."
Art. 10. 1. „Rzeczpospolita Polska jest państwem świeckim, neutralnym w sprawach religii i przekonań."

Proszę zobligować dyrekcję Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Sosnowcu do usunięcia flagi kościelnej z masztu i przestrzegania praw zapisanych w konstytucji.

*

Sosnowiec, 29 kwietnia 2011r.

Delegatura Kuratorium Oświaty w Sosnowcu informuje, że skargę na działalność Zespołu Szkół nr 12 w Sosnowcu, zgodnie z kompetencjami, przesłano do organu prowadzącego szkołę.

Zastępca Dyrektora Delegatury
Mirosława Jędruch

Data publikacji: 29-04-2011

<- Wróć do działu
Do góry