Modlitewny reżim nowego kuratora małopolskiej oświaty


Działy   Wyszukaj

Warszawa 26 kwietnia 2011 r.

Fundacja Wolnej Myśli
wydawca portalu Racjonalista.pl
ul. Grochowska 133/5
04-139 Warszawa
nr rej dzien. i czas.: Pr 2642

Stanisław Kracik
Wojewoda Małopolski
ul. Basztowa 22
31-156 Kraków
wojewoda@malopolska.uw.gov.pl

Skarga na działalność Małopolskiego Kuratora Oświaty

Szanowny Panie Wojewodo,

Zwracamy się ze skargą na nieprawidłowości w funkcjonowaniu nowego Małopolskiego Kuratora Oświaty, który swoje zadania w zakresie nadzoru oświatowego i polityki oświatowej w województwie wykonuje w Pana imieniu.

Bezpośrednim złamaniem polskiego prawa, w szczególności art. 25 ust. 2 Konstytucji RP oraz art. 10 ust. 1 ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jest sytuacja w której wysoki urzędnik państwowy, jakim jest kurator oświaty — w ramach pełnienia swoich funkcji urzędowych — przemawia do podległych sobie jednostek językiem pracownika kurii a nie kuratorium, językiem jednego z wielu wyznań i światopoglądów, jakie bez wątpienia wyznają uczniowie, nauczyciele i dyrektorzy szkół podlegli Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty.

Na kilka dni przed świętami wielkanocnymi Pan Aleksander Palczewski, jako kurator, sformułował pismo następującej treści, które następnie zawisło na urzędowych stronach internetowych:

Kraków, dnia 19 kwietnia 2011 r.

"Chrystus odkupił życie człowieka
i otworzył je na nadzieję".
Jan Paweł II

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice,
Kochani Młodzi Przyjaciele

Jak promienie wiosennego słońca pobudzają do życia przyrodę, tak niech gromkie Alleluja, obwieszczające światu radość wielką, wynikającą z powstania z grobu Zwycięzcy śmierci, piekła i szatana, doda Państwu mocy odkupienia, obdarzy nadzieją, umocni wiarę, i wleje w serca miłość.

Życzę Państwu Błogosławionych Świąt Wielkiej Nocy

Małopolski Kurator Oświaty
Aleksander Palczewski
http://www.kuratorium.krakow.pl/index?ac="111&id=5736"

Nie ma potrzeby wyjaśniać ani uzasadniać, jak owo urzędowe wystąpienie kuratora zwiastującego „gromkie Alleluja" odebrali uczniowie, nauczyciele i dyrektorzy niewyznający religii rzymskokatolickiej.

Ważne natomiast jest to, że kurator złamał prawo i domagamy się Pana reakcji w ramach Pańskich uprawnień nadzorczych nad funkcjonowaniem tegoż organu administracji rządowej. Kurator ma obowiązek realizować prawo oświatowe i państwową politykę oświatową, nie zaś politykę światopoglądową i wyznaniową.

Zwracamy się zatem o udzielenie małopolskiemu kuratorowi niezbędnych pouczeń, które zapobiegną podobnym sytuacjom w przyszłości.

Można z pewnością przyjąć, że naruszenie konstytucyjnej zasady bezstronności religijnej przez organ administracji rządowej byłoby mniej jednoznaczne, gdyby kurator zdecydował się formułować podobne życzenia w związku z kluczowymi świętami również innych wyznań i grup światopoglądowych. Warto przy okazji nadmienić, że gdyby kurator zdecydował się na takie rozwiązanie, to najpopularniejszym świętem osób niereligijnych pozostaje aktualnie Dzień Darwina a jego odpowiednie uczczenie przez kuratora mogłoby się sprowadzać do kontroli nauczania ewolucjonizmu w polskich szkołach.

W oczekiwaniu na załatwienie sprawy, pozostajemy z poważaniem,
w imieniu Zarządu Fundacji,
Mariusz Agnosiewicz

Data publikacji: 26-04-2011

<- Wróć do działu
Do góry