O religii Szwedów


Działy   Wyszukaj

Adam z Bremy

Dzieje diecezji hamburskiej

IV, 26: A teraz opowiemy nieco o zabobonnych wierzeniach Szwedów. Lud ten posiada słynną świątynię, zwana Ubsola, która położona jest w pobliżu miasta Sictone. W świątyni tej, ozdobionej w całości złotem, lud czci posągi trzech bóstw, z których najpotężniejszy Thor zajmuje miejsce na środkowym tronie; po obu stronach zasiadają Wodan i Fricco. Zakres ich władzy jest następujący: \"Thor — mówią — włada w powietrzu, rządzi grzmotem i piorunami, wiatrami i deszczem, pogodą i urodzajami. Wodan natomiast, co oznacza gwałtowność, jest bogiem wojny, obdarza człowieka dzielnością w walce z nieprzyjacielem. Trzecim jest Fricco, obdarzający śmiertelników pokojem i rozkoszą (...)

IV, 27: Mają kapłanów poświęconych poszczególnym swoim bóstwom, którzy składają ofiary w imieniu ludu. Gdy zagraża zaraza i głód, składają ofiary posągowi boga Thor, w wypadku wojny — Wodanowi, przy zawieraniu małżeństwa - Fricconowi. Istnieje zwyczaj świętowania co dziewięć lat wspólnej dla wszystkich prowincji Szwecji uroczystości w Ubsoli. Od udziału w tej uroczystości nikt nie otrzymuje zwolnienia. Królowie i plemiona, wszyscy i każdy z osobna wysyłają dary do Ubsoli i, co jest okrutniejsze od jakiejkolwiek kary, nawet ci, którzy już przyjęli chrześcijaństwo wykupują się od udziału w tych obrzędach. Ofiara zaś jest tego rodzaju: ofiarowuje się po 9 sztuk każdego rodzaju stworzeń żyjących płci męskiej, których krwią jest w zwyczaju błagać o łaskę bogów. Ciała zaś zawieszają w sąsiadującym ze świątynią gaju (...) Wiszą w nim psy i konie obok ludzi, o których opowiedział mi jeden z chrześcijan, iż widział je zawieszone w liczbie 72. Również i pieśni żałobne, które zazwyczaj są śpiewane przy tego rodzaju obrządku ofiarnym, są liczne i bezecne i dlatego lepiej pominąć je milczeniem.

Data publikacji: 06-07-2002

<- Wróć do działu
Do góry