Jasnowidzenie czy ciemnomyślenie?


Działy   Wyszukaj

Jako obywatel RP oraz płatnik podatków w tym kraju, zwracam się z uprzejmą prośbą do pp ministrów sprawiedliwości oraz finansów o interpretację załączonego niżej postanowienia prokuratury okręgowej w Katowicach. Mam niejasne przeczucie, że publiczne pieniądze marnowane są na praktykowanie średniowiecznych zabobonów, zaś kompetencje prokuratora mającego egzekwować przestrzegania prawa mogą nieco odbiegać od standardów uznawanych w XXI wieku. Zaświadczam uroczyście, że moje niejasne przeczucie nie jest oparte na osiągnięciach parapsychologii, a jest konsekwencją odebranego wykształcenia tak ogólnego, jak i specjalistycznego w dziedzinie medycyny.

Postanowienie urzędu RP mającego nadzorować przestrzeganie prawa oraz wykrywanie przestępstw zgodnie z najnowszą wiedzą w dziedzinie kryminalistyki stwierdza: 

Prokurator prokuratury okręgowej w Katowicach, pan Zbigniew Jamrozy, podjął  - w oparciu o stosowne artykuły kodeksu prawa karnego — decyzję, by niezwłocznie zasięgnąć opinii biegłego z zakresu parapsychologii — jasnowidza Krzysztofa Jackowskiego celem przeprowadzenia eksperymentu w celu ustalenia miejsca pobytu obywatela (nazwisko ukryte).

Jak czytamy w załączonym poniżej postanowieniu, „W myśl art. 197 &3 kpk w zw. z art. 190 &1 kpk uprzedza się, że za wydanie opinii niezgodnej z prawdą grozi odpowiedzialność karna z art. 233 &1 kk (pozbawienie wolności do lat 3)."

Tekst znanego średniowiecznego inkunabułu pt. „Diabolus visio" przekazuję do prokuratury drogą kwantowo-telepatyczną. Zawarte tam sposoby szatańskich wizji służących do niezwłocznego odnajdywania zaginionych osób są opisane na poziomie adekwatnym do zbiorowej mądrości instytucji publicznych Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Poza tym, sposoby te są diabelskim standardem, a nie eksperymentem, który może się udać lub nie.

W ten sposób prokuratura zaoszczędzi pieniądze przeznaczone na wynagrodzenie dla biegłego parapsychologa, który wyjątkowo biegle wywija w TV dziękczynnymi pismami, które otrzymał od polskich policjantów (tak twierdzi) zachwyconych jego zdolnościami odkrywania we Wszechświecie strzępów pamięci pozostałych po zmarłych.

P.S. W kultowym filmie „Seksmisja" mamy wyraźną przepowiednię działania naszego państwa po osiągnięciu pełnej wolności samodzielnego realizowania naszego narodowego potencjału intelektualnego.

Data publikacji: 03-06-2013

<- Wróć do działu
Do góry