O uboju rytualnym i nie tylko


Działy   Wyszukaj

Zapowiedzi rządu odnośnie wprowadzenia uboju rytualnego wywołały debatę na ten temat w prasie ogólnopolskiej. Skoro ubój rytualny jest jedną z najbardziej brutalnych form uśmiercania zwierząt, decyzja w tej sprawie powinna być poprzedzona debatą publiczną. Niewątpliwie rządowa propozycja przyniesie korzyści finansowe z jednej strony, z drugiej zaś, wprowadzi barbarzyńskie prawo z okresu średniowiecza. Pomimo tego, że większość komentatorów skupia się na aspekcie ekonomicznym lub humanitarnym, nikt nie zadaje pytania dlaczego Unia Europejska, która wydawałoby się stoi na straży rozwoju i humanitaryzmu, zgadza się na wdrożenie średniowiecznych rytuałów?

Znaczenie wartości liberalnych w Europie zachodniej cały czas maleje. Dzieje się to za sprawą imigracji i rosnącej siły ugrupowań religijnych z krajów Bliskiego Wschodu, które otwarcie odrzucają normy zachodnie. Ich myślą przewodnią na całym świecie jest: „modernizacja tak, kultura zachodnia nie". Ktokolwiek śledzi politykę zagraniczną zdaje sobie sprawę z tego, że wiele krajów europejskich przeżywa głęboki kryzys społeczny, który jest tym spowodowany. Rok temu w Monachium na konferencji do spraw bezpieczeństwa, David Cameron i Angela Merkel mieli odwagę przyznać to, czego poprzednicy nie byli w stanie zrobić, że polityka wielokulturowości i imigracji doprowadziły do kryzysu społecznego w ich krajach. Niemniej jest to jedynie wierzchołek góry lodowej.

Wielka Brytania boryka się z licznymi zabójstwami honorowymi, zmuszaniem dzieci do ślubów czy siecią terrorystów muzułmańskich, którzy często podają się za poszkodowanych uciekinierów. Pomiędzy 2001 a 2010 rokiem, 569 osób zostało skazanych lub ukaranych na podstawie anty-terrorystycznego prawa, dzięki czemu udało się uniknąć setek ataków terrorystycznych. Niemniej liczba przywódców religijnych nawołujących do przemocy i ekstremizmu jest tak wielka, że znana dziennikarka Melanie Philips napisała książkę zatytułowaną Londonistan (fuzja Londynu i Afganistanu). Jest również wymiar ogólnospołeczny tego problemu, ponieważ liczba ataków rasistowskich na białych Brytyjczyków przewyższa te skierowane przeciwko grupom etnicznym Podobnie jest we Francji gdzie 56% Francuzów przyznało, że rasizm wobec rdzennych mieszkańców jest problemem, a tylko 27% temu zaprzeczyło. Zakaz noszenia burek w tym kraju był jedynie dramatyczną próbą odwrócenia dezintegracji społeczeństwa. Jednak już sama propozycja wdrożenia nowego prawa stworzyła niekończące się debaty na temat francuskiej nietolerancji, a jego wprowadzenie jest potępiane po dzień dzisiejszy na całym świecie. Podobnie jest w innych krajach europejskich, gdzie media, prasa i środowiskach polityczne postrzegają europejski radykalizm jako przyczynę wszelkich problemów. Nie jest więc zaskakujące, że prezydent Komorowski zaobserwował w Europie „kryzys tolerancji".  Jest to główny przekaz z mediów zachodnich, który przedstawia Europę jako coraz bardziej radykalną i nietolerancyjną. Można zadać sobie pytanie dlaczego Europejczycy są potępiani, jeśli to imigranci są bardziej nietolerancyjni? Aby odpowiedzieć sobie na to pytanie, wystarczyłoby zapisać się na studia o profilu społeczno-politycznym. Studiując na Zachodzie można szybko dowiedzieć się, że sukces ekonomiczny w Europie nie pochodzi z ciężkiej pracy, oszczędności, inwestycji czy wynalazków, lecz z wyzysku, nieuczciwości i eksploatacji. W wielu historycznych książkach Europejczycy są przedstawiani jako nieludzkie bestie, podczas gdy inne kultury są idealizowane. Historia ta ma wiele wspólnego z dzisiejszymi czasami, ponieważ jest to trend kontynuowany po dzisiejszy dzień, co w kręgach akademickich nazywane jest neokolonializmem. Właśnie z tej perspektywy wywodzą się organizacje anty-globalizacyjne, które często protestują z użyciem koktajli Mołotowa i kijów baseballowych podczas szczytów najbogatszych krajów. Niemniej anty-globaliści są jedynie agresywną manifestacją nowej anty zachodniej ideologii. Znacznie ważniejszą rolę odgrywają elity społeczne, które są w stanie narzucać nowe normy oraz kształtować percepcję społeczną w prasie, mediach, czy w system edukacyjnym. Z tego też powodu wystąpienia Merkel czy Camerona były jedynie jednostkowymi próbami zmiany dramatycznej sytuacji, z których szybko musieli się wycofać. Jak to określiła gazeta „The Guardian": „Cameron doprowadził krytyków do furii", a jego expose zostało szybko zrównane z radykalizmem. .

Wielu zachodnich intelektualistów i profesorów jest zaangażowana w walkę z kulturą Zachodu, ponieważ nigdy nie pogodzili się z porażką komunistycznej rewolucji w zachodniej Europie. Wsparcie dla imigrantów i demonizowanie własnej kultury jest więc formą oporu przeciwko kapitalizmowi, który był zawsze największym wrogiem większości profesorów nauk społecznych oraz elit intelektualnych. Nieprzypadkowo Winston Churchill w 1933 roku napisał że „nasze trudności wywodzą się z nieuzasadnionej degradacji naszego nastawienia, które zostało nam zaaplikowane przez wpływowe sfery naszych własnych intelektualistów". Prawdopodobnie już wtedy koncepcje elit społecznych uniemożliwiły zaatakowanie Hitlera przed rozpoczęciem się II wojny światowej. Jedyne czego liberalny zachód był w stanie dokonać, demonizując przy tym Churchilla, było podpisanie pokoju z Niemcami w 1938 roku w Monachium (również przez polski rząd) i przekazanie Hitlerowi najbardziej strategicznych terenów Czechosłowacji.

Obecna praca wielu intelektualistów sprawia, że odpowiedzialność za wszelkie trudności społeczne przypisywana jest Europejczykom i ich rasizmowi, islamofobi, czy nietolerancji. Prowadzi to do sytuacji, w której obrona wartości zachodnich jest postrzegana jako bardziej wyrafinowana próba wyzysku i dominacji. W przeciwieństwie zaś stawanie w obronie praw innych kultur, nieważne jak bardzo niehumanitarne one by nie były, jest wyrazem odwagi, tolerancji i sprawiedliwości. Małżeństwa przymusowe wśród dzieci, honorowe zabójstwa, religijny radykalizm, czy brutalne prawa z okresu średniowiecza stają się nieistotne, gdyż źródłem wszystkich problemów są społeczeństwa zachodnie. Wielka Brytania już w tej chwili nie jest w stanie opierać się naciskom imigrantów i własnych intelektualistów, którzy poprzez silny lobbing zmuszają rząd do adaptacji wielu nowych norm kulturowych. Sądy religijne zaczynają powstawać jak grzyby po deszczu, szkoły religijne zastępują imigrantom edukację państwową, wiele sfer życia zostaje zmieniane, aby zaspokoić klientów religijnych, a w niektórych okolicach Londynu, grupy religijne starają się siłą zaprowadzać własny „porządek" społeczny. Wszystko to dzieje się pomimo tego, że Brytyjczycy nigdy nie życzyli sobie takich zmian. Europejczycy powoli uświadamiają sobie, że to oni mają się dostosować do imigrantów, a nie imigranci do Europy. Skutkiem tego jest rozwój organizacji radykalnych takich jak Angielska Liga Obronna, które jednak tylko potwierdzają paradygmat intelektualistów, że Europa staję się radykalna i nietolerancyjna.

Ubój rytualny jest tylko jednym z aspektów erozji wartości liberalnych, ale bardzo istotnym w kontekście jego legalizacji w Polsce. Podczas gdy kraje zachodnie nie mają wystarczającej odwagi, aby stanąć w obronie swoich wartości, Polska ma okazję to zrobić gdy skala problemu jest mała, a problem jest ekonomiczny, a nie ideologiczno kulturowy. Politycy bronią praw mniejszości nie po to, żeby zaspokoić oczekiwania imigrantów, czy różnych grup lobbystycznych, ale z powodu potencjalnego zysku. Niemniej wprowadzenie uboju rytualnego będzie miało ogromne znaczenie ideologiczne. Będzie ono sygnałem, że Polska zgadza się z polityką zachodnioeuropejskiej poprawności politycznej i obwinianiem własnego społeczeństwa. Już w tej chwili można obserwować jak bardzo w tym  kierunku zmierza rząd premiera Tuska. Wprowadzenie uboju rytualnego będzie znaczyło, że w imię tolerancji, równouprawnienia i rozwoju ekonomicznego można przeforsować każdą ustawę. Jeśli tak się stanie to brama do przyszłych zmian, niekoniecznie zgodnych z interesem i oczekiwaniami społeczeństwa, będzie stała otworem. Można zadać sobie pytanie, czy doświadczymy również masowej imigracji w imię tolerancji i rozwoju ekonomicznego? Czy sądy religijne mogą być wprowadzone, skoro są nierozdzielną częścią wielu religii? Nie inaczej przebiegało to w Europie Zachodniej, która teraz sama jest skrępowana swoją „tolerancją" i anty-zachodnią ideologią.  

Jeżeli gospodarka Polska będzie się rozwijała na podobnym poziomie jak w poprzednich latach, to getta i problemy z Europy Zachodniej mogą stać się również rzeczywistością w naszym kraju. Już w tej chwili wiadomo, że Polska będzie potrzebowała dodatkowych rąk do pracy, a najtańsza siła robocza za 20, czy 30 lat nie będzie pochodziła z Europy, lecz z Bangladeszu, Egiptu, Pakistanu, Nigerii czy Algierii. W tych właśnie krajach ekonomia rozwija się najsłabiej, a przyrost naturalny jest największy. Zmiana klimatu, konflikty i nowoczesny transport mogą sprawić, że zmiana jaka zaszła na Zachodzie w 50 lat, może u nas dokonywać się znacznie szybciej. Pomimo że scenariusz taki może być niewyobrażalną kpiną dla przeciętnego Polaka, niewielu Europejczyków byłoby w stanie uwierzyć zaledwie 50 lat temu, że ich kraje zmienią się nie do poznania, a ich rządy pomimo ogromnego sprzeciwu społecznego dokonają tej zmiany.

Data publikacji: 28-12-2012

<- Wróć do działu
Do góry