Apostazja w Niemczech, Austrii i Szwajcarii


Działy   Wyszukaj

Piotr Wagner

Strona kirchenaustritt.de informuje o apostazji (wystąpieniu z Kościoła) w Niemczech, Austrii i Szwajcarii.

Apostazja w Niemczech

W Niemczech apostazja musi zostać dokonana w państwowym urzędzie. W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę wybrać właściwy Bundesland: kirchenaustritt.de

Gdzie dokonuje się apostazji? Ile to kosztuje?

Musicie Państwo stawić się osobiście w urzędzie stanu cywilnego (Standesamt) w Państwa gminie, względnie w sądzie rejonowym (Amtsgericht). Tam wypełniacie Państwo formularz i podpisujecie się. Potrzebny jest ważny dowód osobisty lub paszport. Mężatki/żonaci lub rozwiedzieni dodatkowo potrzebują Familienbuch. Uzasadnienie nie jest konieczne.

Nie jest możliwe listowne dokonanie apostazji!

Alternatywnie można także dokonać apostazji u notariusza. Jednak w takim przypadku należy wnieść opłatę notarialną.

Od kiedy można dokonywać apostazji?

1. Poniżej 12 lat:
Dziecko nie może samodzielnie dokonać apostazji. Tu w zastępstwie mogą działać rodzice lub opiekunowie prawni.

2. Między 12 a 14 lat:
Tu nadal dziecko nie może samodzielnie dokonać apostazji. Tu również w zastępstwie mogą działać rodzice lub opiekunowie prawni. Jednak w tym przypadku wymagana jest wyraźna zgoda dziecka.

3. Powyżej 14 lat:
Teraz nastolatek może wreszcie osobiście dokonać skutecznej apostazji, współdziałanie rodziców nie jest konieczne.

Apostazja w więzieniu

Jeśli właśnie przebywacie w więzieniu, uzgodnijcie z kierownictwem zakładu karnego spotkanie z kuratorem (Rechtspfleger).

Podatek kościelny

Podatek kościelny ma w Niemczech długą historię. Już w średniowieczu książęta Kościoła gnębili chłopów „dziesięciną”. Na bazie ścisłych więzów Kościoła z Państwem w Niemczech pieniądze wymusza dziś urząd skarbowy. Czy Państwo także płacicie podatek kościelny, możecie sprawdzić na swojejkarcie podatkowej (Lohnsteuerkarte). Po prawej stronie w pozycji ‘odliczenie na podatek kościelny’ (Kirchensteuerabzug) powinny być dwie kreski. Jeśli są tam litery (np. EV lub RK) to znaczy, że jesteście Państwo członkiem kościoła i płacicie podatek kościelny.

Apostazja w Austrii

Apostazja musi zostać dokonana w starostwie (Bezirkshauptmannschaft), względnie w urzędzie miasta (Magistrat) w przypadku miast z własnym statutem (Statutarstädten) .

Wymagane jest posiadanie dokumentu ze zdjęciem i karty meldunkowej (Meldezettel) oraz ewentualnie dokument potwierdzający zmianę nazwiska (np. akt zawarcia małżeństwa).

Po ukończeniu 14 roku życia apostazji można dokonać bez zgody rodziców lub opiekunów prawnych.

Tak jak w przypadku wszystkich procedur administracyjnych wystarczy także pisemny wniosek wysłany listem poleconym.

Adres Państwa urzędu można znaleźć tutaj.

W 2001 r. z Kościoła w Austrii wysztąpiło ok. 34 tys. osób. W roku 2003 w samej tylko archidiecezji wiedeńskiej wystąpiło ok. 13 tys. osób, a rok później liczba apostazji wzrosła o 20%.

Apostazja w Szwajcarii

Apostazja musi zostać dokonana pisemnie w parafii (Kirchengemeinde).

W liście powinniście Państwo oznajmić apostazję oraz podać swoje dane osobowe.

Nie musicie podawać uzasadnienia.

*

Zobacz też:

Amerykanie odchodzą od katolicyzmu:

 

Reportaż filmowy stacji Berlin-Brandenburg „Wystąpienia z Kościoła w Polsce", tłumaczenie: Andrzej Wendrychowicz, PSR, skład: ypablo. Zob. oryginał na rbb-online.de

 

Data publikacji: 13-11-2008

<- Wróć do działu
Do góry