Portal młodych racjonalistów


Działy   Wyszukaj

Andrzej Kierski

Portal internetowy powstał rok temu z inicjatywy młodych użytkowników serwisu światopoglądowego Racjonalista.pl.

Od samych początków tworzenia Młodego Racjonalisty głównym postulatem było budowanie swoistego ABC Racjonalisty, które miało ułatwić osobom młodym zapoznanie się z podstawami racjonalizmu, wolnomyślicielstwa i humanizmu, przybliżyć współczesne osiągnięcia nauki oraz filozofii.

ma umożliwić młodzieży twórcze zaangażowanie się w promocję swoich przekonań i światopoglądu, dzięki możliwości publikacji własnych artykułów w portalu oraz rozbudowanej opcji Forum Dyskusyjnego. W ten prosty i kreatywny sposób, młodzież ma możliwość zdobywania doświadczenia w argumentowaniu swych przekonań. Niewątpliwie ta umiejętność w życiu racjonalisty jest jedną z najważniejszych, umożliwia nie tylko precyzyjne prezentowanie swoich przekonań, ale również pozwala obrać krytyczną postawę, która w konsekwencji prowadzi do poznania prawdy.

Ponieważ pisanie i racjonalne argumentowanie swoich twierdzeń jest pewnego rodzaju sztuką i wymaga pewnej wiedzy oraz doświadczenia — postanowił raz w miesiącu publikować swoisty poradnik „młodego publicysty i dziennikarza", który ma na celu przedstawić ogólny zarys metodologii oraz zasady publicystyki internetowej.

Twórcy portalu chcą również stawiać na propagowanie postaw obywatelskich, które mają na celu kreowanie odważnego i otwartego młodego pokolenia, które aktywnie uczestniczy w życiu społecznym i potrafi przeciwstawić się łamaniu podstawowych praw i wolności. Dlatego głównym elementem, którym będzie zajmował się portal młodych racjonalistów, są prawa młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem praw, jakie przysługują uczniom polskich szkół.

Obserwując dziś politykę RP, możemy odnieść wrażenie, że dobro ucznia i neutralność światopoglądowa szkoły dla większości polityków nie liczy się lub jest tematem kontrowersyjnym, i ze strachu – nie poruszanym.

Środowisko młodych racjonalistów — osób o różnych poglądach politycznych, połączonych jednak wspólnym przekonaniem, iż największym dobrem człowieka jest rozum, protestuje przeciwko indoktrynacji religijnej w polskich placówkach oświatowych. Młodzi uważają, że nauka religii w szkole jest niezgodna z obowiązującym prawem i Konstytucją. Uderza również w normy powszechnie przyjęte w rozwiniętych strukturach społecznych, takie jak: otwartość, poszanowanie czy tolerancja dla innych przekonań.

Dlatego młodzi racjonaliści postanowili uruchomić Internetowy Protest Przeciwko Klerykalizacji Polskiej Oświaty, który ma na celu pokazać, że religia — nawet jako przedmiot nieobowiązkowy, jest czynnikiem pogwałcenia praw młodych ludzi, gdyż według Rozporządzenia Ministra Edukacji z 1992 roku to rodzic decyduje, czy jego dziecko będzie uczęszczało na zajęcia katechezy. Często wyrażając zgodę, rodzic nawet nie zapoznaje się z opinią swojego dziecka. Jest to ewidentne pogwałcenie art. 48 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, mówiącego o tym, iż osoby młode mają prawo żyć według własnych przekonań. [O akcji pisała Wirtualna Polska – przyp. red.]

Katecheza również uderza w wolność rodziców, którzy na mocy Konstytucji nie są zobowiązani do wyznawania publicznie swojego światopoglądu. Jednak obecny system organizacji lekcji religii w szkole, który de facto jest niezgodny z rozporządzeniem MEN z ‘92r., które wyraźnie stanowi, iż lekcja religii jest organizowana na podstawię pisemnej zgody rodziców – polegający na publicznym zadeklarowaniu przez rodzica swego światopoglądu i/lub przedstawieniu pisemnego usprawiedliwienia o nieuczęszczaniu dziecka na zajęcia religii w szkole — łamie wolność obywatelską, która przysługuję każdemu rodzicowi.

Młodzi Racjonaliści w ramach internetowej akcji pod adresem: przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Racjonalistów i Racjonalista.pl uruchomili specjalny email: etycznaszkola@racjonalista.eu na który mogą pisać uczniowie mający problemy z religią, rodzicami czy organizacją etyki w szkole.

Celem działań Młodych Racjonalistów nie jest walka z religią czy Kościołem katolickim, a jedynie pokazanie, że istnieje w Polsce grupa ludzi, która nie zgadza się na klerykalizację polskiej oświaty, a w konsekwencji społeczeństwa. Grupa ludzi, która chce żyć w państwie ciągłego postępu oraz rozwoju naukowego i kulturowego, a nie zacofania religijnego.

Data publikacji: 21-10-2008

<- Wróć do działu
Do góry