Dyrektywą w jasnowidzów


Działy   Wyszukaj

Maciej Psyk

Zła wiadomość dla wszelkiej maści jasnowidzów i uzdrowicieli. Jak się okazuje, media, jasnowidze i inne podobne osoby pobierające pieniądze za swoje „usługi” podlegają dyrektywie unijnej Nieuczciwe Praktyki Handlowe z 2005 roku. W Wielkiej Brytanii na jej podstawie zastąpiono ustawę z 1951 roku o „oszukańczych mediach” ustawą „Ochrona konsumenta przed nieuczciwym handlem”. Z kolei ustawa z 1951 roku zastąpiła „ustawę o czarnoksięstwie” z 1735 roku, która dawała ochronę „prawdziwym” medium i karała „oszustów”. Zwolennicy nowej ustawy odrzucili twierdzenia środowiska parapsychologów jakoby działali podobnie do organizacji religijnych i powinni być wyłączeni z praw o ochronie konsumenta.

Główną zmianą jest to, że dowód iż nie miało miejsca oszustwo i wyłudzenie pieniędzy będzie odtąd leżał po stronie medium. Otwiera to całe środowisko na lawinę pozwów sądowych ze strony sceptyków. Rynek jest wart kilkadziesiąt milionów funtów rocznie.

W Polsce na podstawie dyrektywy przyjęto Ustawę o przeciwdziałaniu nieuczciwym działaniom rynkowym. Nie jest jasne czy na jej podstawie można pozywać jasnowidzów do sądu tak jak w Wielkiej Brytanii. Jeśli tak, to jest to zapewne dobra wiadomość dla polskiej policji. Jest jedyną w Europie i jedną z niewielu na świecie regularnie korzystającą z pomocy jasnowidzów. Teraz, lub ewentualnie po nowelizacji, będzie miała bata na jasnowidzów złej jakości. Ku radości podatników, bo wysyłanie policjantów z psami w miejsca wskazane przez jasnowidzów to spory wydatek. Dziękujemy ci Unio.

Post scriptum [MA]

Polska implementacja wspomnianej dyrektywy miała miejsce w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Ustawę można wykorzystać także np. przeciwko homeopatom:

Art. 7 
Nieuczciwymi praktykami rynkowymi w każdych okolicznościach są następujące praktyki rynkowe wprowadzające w błąd:
17) twierdzenie, że produkt jest w stanie leczyć choroby, zaburzenia lub wady rozwojowe, jeżeli jest to niezgodne z prawdą

Art. 12 
1. W razie dokonania nieuczciwej praktyki rynkowej konsument, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać:
1) zaniechania tej praktyki;
2) usunięcia skutków tej praktyki;
3) złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie;
4) naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych, w szczególności żądania unieważnienia umowy z obowiązkiem wzajemnego zwrotu świadczeń oraz zwrotu przez przedsiębiorcę kosztów związanych z nabyciem produktu;
5) zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej, ochroną dziedzictwa narodowego lub ochroną konsumentów.

Czytaj więcej:

Data publikacji: 05-08-2008

<- Wróć do działu
Do góry