Lista bluźnierstw


Działy   Wyszukaj

oprac. Maciej Psyk

Brytyjski tygodnik „Times" dla zilustrowania stanu wolności słowa, sumienia i wyznania opublikował wyjątkową listę dwudziestu bluźnierstw popełnionych w ciągu ostatnich stu lat. Dziennikarka Joanna Sugden wykazała się dużą drobiazgowością oceniając w każdym przypadku pięć czynników: obsceniczność (O), kryminalność w kraju popełnienia (K), efekt religijny (ER), efekt polityczny (EP) i liczbę ofiar (LO). Obiektywny jest czynnik LO przy czynnikach K, ER i EP wymagających przeniesienia na skalę liczbową od 0 do 10. Stopień obsceniczności natomiast zależy od indywidualnej wrażliwości i jest subiektywny. Nie jest to jednak to samo co wulgarność. Sugden wyjaśnia, że ma na myśli „zderzenie między sacrum a profanum" a punkty ilustrują stopień tego kontrastu. Wynik jej pracy zawarty jest tutaj:

L.p. Zdarzenie O K ER EP LO 1 Musical Jesus Christ Superstar 0 0 4 0 0 2 Kreskówka Popetown 3 0 3 0 0 3 Instalacja My Sweet Lord z czekolady Cosimo Cavallaro w Lab Gallery na Manhattanie 5 0 4 0 0 4 Ecce Homo — szwedzka instalacja prezentująca Jezusa z homoseksualistami i transwestytami 3 0 7 0 0 5 Okładka albumu Bitchcraft słoweńskiej grupy Strelnikoff 3 0 4 3 0 6 Musical Jerry Springer: The Opera 7 0 4 0 0 7 Film „Żywot Briana" 4 0 5 2 0 8 Posąg Buddy z bananem i dwoma jajkami imitującymi genitalia w Royal Academy of Arts 5 5 2 0 0 9 Wystawa pt. SONOFAGOD PICTURES gejów Gilbert & George 7 0 2 3 0 10 Komiks przedstawiający angielskiego kapitana drużyny krykieta Jacka Hobbs'a z komunistycznej gazety Star z 1925 4 0 5 5 0 11 Film „The profit" z 2001 atakowany przez scjentologów 0 3 6 6 0 12 Sztuka Behzti („Zniewaga") Gurpreet Kaur Bhatti 7 0 7 2 0 13 Koran na papierze toaletowym Manfreda von H. alias Mahavo 8 6 5 0 0 14 Instalacja Chrisa Ofili „Święta Dziewica Maryja" w Brooklyn Museum of Art 6 0 5 8 0 15 Instalacja Doroty Nieznalskiej 8 9 3 0 0 16 Gra komputerowa „Resistance: Fall of Man" 5 5 6 5 0 17 Film Theo van Gogha „Submission" („Podporządkowanie") 6 2 8 5 1 18 Zdjęcie Jezusa w słoiku uryny w National Endowment for the Arts 8 0 4 10 0 19 Książka „Szatańskie wersety" 6 9 10 10 39 20 Karykatury Mahometa w europejskiej prasie 4 7 10 10 100

Kilka wniosków:

1) Wszystkie trzy przypadki morderstw w tym dwóch masowych zostały popełnione przez ekstremistów muzułmańskich.

2) Znaczna większość przypadków to instalacje artystyczne.

3) Jakkolwiek celowa prowokacja w niektórych przypadkach jest wyraźna, w co najmniej niektórych przypadkach można zasadnie uznać, że do bluźnierstwa doszło nieświadomie i bez takiej intencji.

4) Szczególnym przypadkiem jest film „The profit" („Zysk") w którym w ogóle nie ma napaści na sferę sacrum. Film zyskał rozgłos ponieważ na wniosek scjentologów został zakazany w USA (co źle świadczy o sądzie a nie scjentologach).

5) Akceptowane w demokracji kary za bluźnierstwo są bardzo rzadkie. Nie wynikają bezpośrednio z bluźnierstwa lecz powodowania wzrostu napięcia na tle religijnym lub rasowym oraz niekontrolowanych protestów urażonych wyznawców, które mogą prowadzić w skrajnym przypadku do zamieszek. Przykładem jest art. 166 niemieckiego kodeksu karnego zwany „klauzulą bluźnierstwa", który i tak jest znacznie bardziej neutralny niż polski art. 196 kk chroniący tylko wierzących.

Data publikacji: 04-06-2008

<- Wróć do działu
Do góry