Islam reanimuje europejski kreacjonizm


Działy   Wyszukaj

Ilona Vijn-Boska

Gandawski profesor filozofii Johan Braeckman dostał od władz uniwersytetu 200.000 euro, aby bronić teorii ewolucji Darwina. Profesor musi chronić Flamandó przed kreacjonizmem i inteligentnym projektem. Prawie rok temu znany turecki autor Adnan Oktar, piszący pod pseudonimem Harun Yahya wywołał oburzenie wśród dyrekcji wielu uniwersytetów europejskich, rozsyłając wśród studentów darmowo swój „The Atlas of Creation". Pod koniec 2007 profesorowie belgijskich uniwersytetów ostrzegli przed inteligentnym projektem, jego przyjmowaniem za naukowo udowodniony. Według nich jeden na pięciu Flamandów mało lub wcale nie uznają teorii Darwina. W środowisku muzułmańskim około dziewięćdziesiąt procent wierzy, że człowiek został stworzony przez Boga, tak jak to podają święte księgi.

Niedziela 3 lutego tego roku była smutnym dniem dla Belgów marzących o wielokulturowym społeczeństwie. W programie VRT 'Siódmy dzień' (De Zevende Dag) 3 lutego tego roku imam Nordine Taouil, reprezentujący stanowisko umiarkowanych, flamandzkich muzułmanów, prowadził dyskusję z Johnem Braeckmanem na ten ewolucjonizmu i kreacjonizmu. Imam kategorycznie stwierdził, że Darwin nie miał racji i teoria ewolucji jest nie do przyjęcia. Według niego można na podstawie świętych ksiąg wykazać, że Bóg stworzył człowieka z gliny, formując ją na swoje podobieństwo i wdmuchując w nią życiodajne powietrze. Darwin podczas badań nad teorią ewolucji nie miał dostępu do nowoczesnej techniki i jego teoria była jedynie hipotezą. Obecnie jego teoria jest systemem do walczenia przeciwko wierze i do jej zniszczenia. Prawdziwych naukowych informacji trzeba szukać w pismach świętych a następnie je udowadniać za pomocą nowoczesnych technik. "Nasi przodkowie nie byli nigdy małpami. Nasi przodkowie byli ludźmi. Unikalne stworzenia, unikalne istoty stworzone przez Boga". Według imama jednym z prawdziwych naukowców jest Harun Yahya, którego książka Oszustwo ewolucji pełna jest cytatów przeciwko ewolucji: "Genezą terroryzmu jest nie jedna ze świętych religii (judaizm, chrześcijaństwo czy islam), ale ateizm i nowoczesne wyrażenie ateizmu w naszych czasach, czyli darwinizm i materializm." Yahya oskarża darwinizm winnym wszystkich nieszczęść naszych czasów takich jak bieda, wojny i właśnie terroryzm. Używa przy tym sprytnej retoryki i polemicznego stylu, dzięki czemu naiwni ludzi szukający potwierdzenia swojej wiary szybko przyjmują za pewnik to, co on pisze.

Na wszystkie te wywody profesor Braeckman stwierdził jedynie, że nikt nie wątpi w teorie Newtona i Ensteina, natomiast teoria ewolucji, jedna z najbardziej pewnych i udowodnionych teorii wciąż dla wielu jest nie do przyjęcia.

"Żadna inna naukowa teoria nie wpływa tak dramatycznie na tok naszego myślenia o naturze i nas samych, jak teoria ewolucji Darwina. Według amerykańskiego filozofa Daniela Dennetta teoria Darwina jest uniwersalnym kwasem, ponieważ atakuje stare tradycje i odwieczne przekonania. Nie jest więc zadziwiające, że dzień publikacji książki Darwina O powstawaniu gatunków... zapoczątkował dyskusje i kontrowersje trwające do dzisiaj. Wiele z tych dyskusji nie ma w ogóle naukowego podłoża. Kreacjoniści i zwolennicy inteligentnego projektu nie potrafili się nigdy pogodzić z tą teorią. Czytając pisma święte biorą wszystko dosłownie a nie jako metaforę. Można się zastanawiać, co powoduje takie a nie inne stanowisko tych osób. Wyraźne jest jednak, że na ich postawę wpływa strach przed utratą wartości i norm moralnych a nie prawdziwe naukowe dążenia. Są zdania, że teoria Darwina implikuje fakt, że 'człowiek tylko jest zwierzęciem wśród innych zwierząt'. A to według nich będzie podstawą do odrzucenia ludzkich wartości, humanizmu, etyki i cywilizacji."

Belgowie zrobili badania w szkołach i się okazało, że mnóstwo pośród nich kreacjonistów, na ogół nie autochtonów. Profesor Braeckman został obarczony misją oświecania publicznego, wspomagającego zwykłą edukację szkolną. Za otrzymaną kwotę na początku zamierza stworzyć ewolucjonistyczny serwis internetowy oraz organizować wykłady dla młodzieży o ewolucji. Miejmy nadzieję, że to wystarczy...

Data publikacji: 12-02-2008

<- Wróć do działu
Do góry