Ideologia


Działy   Wyszukaj

Borys Korczak-Sielicki

Według wielu słowników i encyklopedii — ideologia to zbiór doktryn, wierzeń i mitów zasugerowanych społeczeństwom, grupom społecznym i osobnikom.

Dosłownie - ideologia to stadium idei, wiedzy kolektywnej, rozumienia, opinii, wartości, przedkoncepcji, doświadczeń lub wspomnień, które nawiązują do kultur różnych ludów.

Ideologie są przeważnie rozumiane jako przekonania polityczne, ale w dużej mierze przekraczają koncepcje polityki i przeważnie bywają narzucone siłą społeczeństwom, grupom społecznym i osobnikom przez dominujące partie, rządy lub władców.

Ideologia to jak powiedzieliśmy — zbiór doktryn i myśli, a jednocześnie limitacja dla innych doktryn i myśli... Przepis jest wyraźny, niedwuznaczny i nawołujący do trzymania się reguł. Ideologia ma przeznaczenie konsumpcyjne dla niechłonnych intelektualnie osobników i grup społecznych. Wszystko na zasadzie - Nie trzeba wynajdować koła, bo już jest wynalezione.

Naturalnie ideologia jest zorganizowaną kolekcją układów myślowych i została zdefiniowana pod koniec XVIII wieku przez hrabiego Destutt de Tracy, znanego również jako Antoine Louis Claude Destutt.

Destutt de Tracy określa ideologię jako "naukę idei".

Jak ta „nauka idei" odbiła się na pokoleniach przed i po Destutt de Tracy mogą mówić dokumenty historii i upadków wszelkiego autoramentu ideologii.

Świat przeżył lub przeżywa całą plejadę ideologii, niekoniecznie w tej kolejności:

Komunizm, Socjalizm, Liberalizm, Libretarianizm, Nacjonalizm, Demokracja, Komunitarianizm, Falangizm, Faszyzm, Globalizm, Populizm, Nazizm, Rasizm, Feminizm i w tej chwili świat przezywa Buszyzm.

Ten ostatni, jakkolwiek nie ogłasza się jako ideologia, zasłania się skromnie demokratycznym figowym listkiem przyzwoitości, nie chcąc obnażyć całej ohydy ideologii panowania nad światem.

Można by go było nazwać również Amerykanizmem, lecz bojąc się urazić olbrzymiej większości Amerykanów sprzeciwiających się ideologii Busha, tego nie uczynię.

Przeżyliśmy ideologie "...uber alles", oddając miliony istot ludzkich molochowi socjopatów. Przeżyliśmy Marksizm, Leninizm i Komunizm, które zapisały się łagrami i nieszczęściem ludzkim. Zawaliła się Demokracja antycznej Grecji, upadł Rzym, skończył się Falangizm generała Franco. Terrorystyczna ideologia Marksizmu Pol Pota w Kambodży upadła po wymordowaniu połowy ludności cywilnej.

Wracając do konceptu ideologii musimy zwrócić uwagę na koncept, przy pomocy którego systemy polityczne osiągają kontrolę i władzę nad społeczeństwem, kształtując je na wzór wygodny dla władzy, lub żądnych władzy.

Ważnym czynnikiem w osiągnięciu tego celu są lobby, media i obietnice przedwyborcze głoszone przez środki masowego przekazu, niemające nic wspólnego z wcieleniem tych obietnic w życie. Jest to stadium znane pod terminem — propaganda, czyli rozprzestrzenienie ideologii.

Częstą podporą propagandy ideologii są istniejące religie wszelkich wyznań, dopuszczane i niby popierane przez system pragnący wszczepienia swej ideologii. Ideologie takie jak Buszyzm opierają się na dominujących religiach i szukają ich wsparcia nie dając im nic w zamian. "Ponownie urodzeni chrześcijanie" są parowozem biegnącym po szynach do Buszyzmu.

Jeżeli mamy wierzyć Goebbelsowi, to tysiąckrotnie powtórzone kłamstwo staje się ogólnie przyjętą prawdą.

Teoria ta wyraźnie zdaje egzamin w układach ideologii i o dziwo — dopuściła ludzi nieodpowiedzialnych do władzy nie tylko w USA, ale w wielu krajach dawnego KDL'u, łącznie z Polską.

Wmawianie społeczeństwu stanu zagrożenia i utrzymywanie masowej histerii lęku, gdzie jedynym obrońcą jest system rządzący i jego ideologia, działa w społeczeństwach o niskim ogólnym poziomie wykształcenia i braku zrozumienia jak fałszywym zjawiskiem jest jakakolwiek ideologia.

Naturalnie społeczeństwo może oprzeć się wszczepieniu ideologii przy pomocy filozofii, nauki i postępu, do czego zdecydowanie potrzebna jest otwartość i chłonność umysłowa społeczeństwa, czyli innymi słowy — głód wiedzy i poparcie nowych idei technologicznych i społecznych, czyli wolności słowa i czynu.

Ideologie mają to do siebie, że nie nadchodzą nagle jak wiosenne burze. Są powoli wszczepiane pod skore społeczeństwa, które nawet nie dostrzegą, jak ideologia powoli pozbawia ich swobód i wolności, zastępując je zastraszeniem i ograniczeniami.

Ideologie nie stworzyły cywilizacji. Ideologie są tworem zapoconych pseudo-intelektualistów marzących o władzy.

Ideologie były i są przyczyną upadków kultur, społeczeństw, narodów i kontynentów.

Wolność myśli, sumienia i samostanowienia to oczywiście tylko marzenie.

Jesteśmy niewolnikami ideologii takiej czy innej.

Data publikacji: 30-01-2007

<- Wróć do działu
Do góry