Trzy życzenia do nowych władz


Działy   Wyszukaj

Zdzisław Gromada

Nieoczekiwanie obudziliśmy się w IV Rzeczpospolitej pod znakiem Bliźniąt. Ponieważ jestem zatwardziałym Polakiem i nie mam (również moi najbliżsi) zamiaru dobrowolnie wyjeżdżać za granicę na dłużej niż na dwa tygodnie BARDZO MI ZLEŻY BY U NAS BYŁO DOBRZE. Zdaję sobie sprawę, że kilkaset lat opóźnień nie da się nadrobić w przeciągu 4 (5) lat dlatego proszę „grupę trzymającą władzę" o spełnienie jedynie trzech życzeń.

Życzenie 1

Nie postawię chyba zbyt wygórowanego wymagania i proszę ją o przestrzeganie podstawowego przykazania uczciwej i sprawiedliwej władzy publicznej: DOBRO WSPÓLNE PRZEDE WSZYSTKIM. Dobra osobiste, partyjne, własne aspiracje i ambicje powinny być na czas pełnienia funkcji publicznych na drugim miejscu lub nawet zupełnie pomijane. Egoizmu, walki konkurencyjnej etc. mamy aż nadto w życiu codziennym i mediach. Od elity politycznej oczekujemy zachowania „z klasą". Myślę, że życzenie to jest tak oczywiste że nie wymaga uzasadnienia.

Życzenie 2

W zakresie finansów publicznych proszę nasze nowe władze o przestrzeganie zasady: DŁUGI ZACIĄGNIĘTE PRZEZ NAS I NASZYCH OJCÓW SPŁACAJMY SAMI, NIE PRZERZUCAJMY TEGO OBOWIĄZKU NA NASZE DZIECI, TYM BARDZIEJ NIE ZACIĄGAJMY NOWYCH DŁUGÓW. Uzasadnieniem tego życzenia niech będzie wywód Damiana Stefańskiego z Warszawskiej Grupy Inwestycyjnej S.A.:

"FAKTY

414 mld zł — dług publiczny Polski

11 tys. zł — taki kredyt musi spłacić każdy obywatel w Polsce

48 mld USD — dług, jaki zostawił Polakom poprzedni system

2024 r.- data, do której będziemy musieli spłacać ten kredyt

Zacisnąć pasa. Potrzeba zaciśnięcia pasa jest bardzo duża z co najmniej kilku powodów. Po pierwsze, koszt obsługi długów rośnie w bardzo szybkim tempie. Jeśli wzrost gospodarczy nie będzie się utrzymywał na bardzo wysokim poziomie, będziemy musieli przeznaczać podatki na odsetki, zamiast na edukację czy wspieranie przedsiębiorczości, które powinny być priorytetem w gospodarce. Po drugie, jeśli pieniądze będziemy musieli przeznaczać na cele nierozwojowe, okaże się, że zabraknie ich na inwestycje, które dzięki funduszom Unii Europejskiej mogłyby znacznie podwyższyć poziom życia Polaków. Nie tylko ze względu na np: poprawę infrastruktury, ale także dlatego, że te projekty będą miały duży udział w tworzeniu PKB oraz w zmniejszaniu bezrobocia. Po trzecie, właśnie kończy się „ulgowy okres" jaki otrzymaliśmy od wierzycieli na początku lat 90. Do tej pory spłata kredytów zagranicznych była tak rozplanowana, by gospodarka polska mogła się zrestrukturyzować. Na lata 2005 — 2008 przypada okres największych płatności na rzecz Klubu Paryskiego i Londyńskiego. W 2005 r. państwo musi spłacić 2,650 mld USD. Są to wyłącznie raty kapitałowe, a dodatkowo na spłatę wyłącznie samych odsetek będzie trzeba przeznaczyć ok. 6 mld zł.

Wspaniała byłaby wizja państwa bez długu, w którym założenia budżetowe byłyby wykonywane, a rok kończyłby się nadwyżką, a nie deficytem. Czy jest to jednak możliwe w państwie postkomunistycznym, które musi gonić bogatych zachodnich sąsiadów? Jak pokazuje praktyka, niektórym się udaje. Estonia w 2003 r. osiągnęła nadwyżkę budżetową wysokości 2,6 proc. w stosunku do PKB, a dług publiczny miała na poziomie 5,8 proc. Dodatkowe połączenie korony z euro powoduje, że nic nie stanie na przeszkodzie, aby Estonia, jako pierwszy kraj z nowych członków UE, wstąpiła do unii monetarnej."

Życzenie 3

Proszę by władza dała nam NADZIEJĘ NA LEPSZE JUTRO. By 60% młodzieży nie upatrywało swojej przyszłości za granicą. By poprzez brak perspektyw młodzi ludzie na naszej ziemi nie stawali przed wyborem wyjechać czy zostać. By władza dała nam przekonywującą perspektywę, że ubóstwo i bezrobocie będą w naszej ojczyźnie jedynie marginesem. Proszę o taki program. Nie chcę na stare lata zostać w smutnym, zgorzkniałym, środowisku swoich rówieśników.

***

Zamierzam w/w życzenia przesłać drogą elektroniczną ludziom władzy. Szanowny czytelniku jeśli Ty „podpisujesz się" pod moimi życzeniami - zrób to również. Jak pokazuje historia każda władza jest tak zaaferowana jej sprawowaniem, że zupełnie zapomina po co i dla kogo jest powołana. Naszymi listami nie pozwolimy na to (adres elektroniczny naszych parlamentarzystów jest prosty — Imie.Nazwisko@sejm.pl) . Jeśli nasza nowa władza nie spełni bądź nie będzie potrafiła spełnić naszych życzeń to obiecuję PODBURZAĆ RODAKÓW DO JEJ OBALENIA I REFORMY NASZEGO SYSTEMU POLITYCZNEGO. Jeśli to również nam się nie uda to nie pozostanie nam nic innego jak pójść na ryby i spróbować złowić tę prawdziwie złotą.

Data publikacji: 05-11-2005

<- Wróć do działu
Do góry