Kim są mesjanistyczni Żydzi?


Działy   Wyszukaj

Mirosław Kropidłowski

Powstały przed dwudziestu laty w Stanach Zjednoczonych Ameryki żydowsko-mesjanistyczny ruch skupia Żydów, którzy wierzą, że Jezus Chrystus jest zapowiedzianym w świętych księgach Mesjaszem. Stowarzyszeni w takich grupach jak „Jews for Jesus" („Żydzi dla Jezusa") proponują to, co według nich byłoby powrotem do źródeł judaizmu i pierwotnego chrześcijaństwa: jedności symbolów, rytuałów i żydowskich zwyczajów, z czczeniem Jezusa jako Mesjasza. Problemem jest jednak właśnie to, że u podstaw tej propozycji znajduje się trudno rozwiązalny paradoks: połączenie Jezusa Mesjasza z judaizmem.

Jedną z kolumn wiary żydowskiej jest oczekiwanie na przybycie Mesjasza, w przeciwieństwie do wiary chrześcijan, którzy wierzą, że Mesjasz już się zamanifestował w postaci Jezusa. Mówiąc inaczej, oświadczając, że są Żydami, ale jednocześnie broniąc, że Zbawiciel już przyszedł, nadają ruchowi odpowiednią tożsamość, która dla wielu jest nie do przyjęcia, bowiem według nich obydwie te idee są ze sobą zupełnie nie do pogodzenia. Dla nich judaizm i utożsamienie Jezusa z Mesjaszem nawzajem się wykluczają.

Tymczasem mesjanistyczni Żydzi głosząc, że Jezus jest Mesjaszem, prowadzą charakter życia według zasad tradycyjnego judaizmu, tj. według norm ustalonych przez „Torę", zachowując sobotę (a nie niedzielę, jak czyni większość chrześcijan), nie jedząc świńskiego mięsa i obrzezując swoich synów. Twierdzą, że przyjmując Jezusa jako Mesjasza nie nawrócili się na chrześcijaństwo, ale stali się prawdziwymi Żydami. „Staramy się żyć według zasad żydowskiego prawa, aby móc się realizować jako prawdziwi Żydzi", powiedział mesjanistyczny rabin z Belo Horizonte, Brazylia, Marcelo Guimaraes.

Jednakże ruch ten nie został uznany przez tradycyjnych Żydów. Rabin Leonardo Alanati, również z Belo Horizonte, który stoi na czele Izraelskiej Kongregacji z Minas Gerais (jeden ze stanów Brazylii), powiedział wprost: „Nie uznajemy ich za część wspólnoty żydowskiej. Jako Żydzi nie wierzymy, że Mesjasz już się pojawił, bowiem kiedy to wreszcie nastąpi, to Ziemia powróci do swojej rajskiej postaci, bez wojen, nędzy lub niesprawiedliwości społecznej, z przyrodą będącą w jak najbardziej doskonałej równowadze. Tymczasem wszyscy możemy widzieć na własne oczy, że do tego jeszcze nie doszło".

Jednakże mesjanistyczni Żydzi nie zgadzają się z takim punktem widzenia. „Nasz ruch jest autentycznym ruchem biblijnego judaizmu, bowiem uznaje ojca Abraama, Mojżesza, Dawida i proroków tak samo, jak to czynią Żydzi", powiedział rabin Marcelo Guimaraes.

Dzisiaj na świecie jest około 1,5 miliona mesjanistycznych Żydów. Najwięcej jest ich w USA, gdzie znajduje się siedziba „Union of Messianic Jewish Congregations", która to organizacja skupia wszystkie mesjanistyczne kongregacje żydowskie z całego świata.

Data publikacji: 13-01-2005

<- Wróć do działu
Do góry