Indeks osób zakazanych


Działy   Wyszukaj

Michał Przech

Aktualizowana lista znanych ateistów i agnostyków
Zapraszamy także na publiczną listę osób niewierzących .

Spis obejmuje osoby żyjące oraz zmarłe, zachowany porządek alfabetyczny.
Do listy zaliczono także osoby, które wyraziły publicznie swoje prywatne zdanie odnośnie religii i wiary, w sposób jednoznaczny dając do zrozumienia, iż są niewierzące.

Niniejsza lista niech będzie zachętą dla innych niewierzących, do ujawnienia swojej postawy i otwartej dyskusji publicznej. Strona ta nie powinna być jednak dla nikogo wyrocznią. Zamieściłem tu tylko osoby, co do których istnieje pewność lub zasadniczy powód, aby je tak zakwalifikować. Jeżeli jakieś nazwisko nie powinno się tu znaleźć, koniecznie napisz do nas o tym lub pozostaw komentarz. Jeżeli masz jakiś wiarygodny cytat dotyczący jednej z wymienionych osób, także prosimy o jego nadesłanie.

Lista jest w miarę możliwości wiarygodna. W razie wątpliwości proszę poinformować autora. Nazwiska zamieszczone bez zgody osób.

Data publikacji: 23-05-2002

<- Wróć do działu
Do góry