Jezus, Locke i fanatyzm


Działy   Wyszukaj

Mariusz Agnosiewicz

Chciałbym się podzielić pewną uwagą krytyczną odnośnie fragmentu p. Stejzygier, z tekstu Religia przeciw demokracji (Dziś, luty 2002), gdzie autorka dowodziła, że w Europie fundamentalizm się nie rozplenił z racji pewnej myśli Jezusa:
"Przed taka rzeczywistością świat zachodni uchroniła jednak koncepcja Jezusa: „Oddajcie to co cesarskie cesarzowi a co boskie Bogu', rozwinięta później w myśli Locka..."

Jest to nieprawdopodobne wprost uproszczenie, a raczej błąd myślowy.

Po pierwsze: to była tylko idea, która nijak się miała do rzeczywistości, nie była stosowana odkąd tylko chrześcijaństwo zostało upaństwowione, czyli od wieku IV. Nastał najściślejszy sojusz religii z państwem. To hasło zawarte w Biblii nie miało jakiegokolwiek wpływu na urządzenia prawno-ustrojowe państwa i Kościoła, tak więc czystym absurdem jest wnioskowanie, że koncepcja ta miała jakoby wpływ na zanik europejskiego fundamentalizmu.

Wszak tam gdzie się on rozplenił, czyli na Bliskim Wschodzie, na kilka wieków przed Jezusem podobny stosunek do państwa głosił inny założyciel religii — Zoroaster

Równie wielki wpływ jego koncepcje miały na rzeczywistą praktykę co i koncepcje Jezusa w Europie

Po drugie: autorka sugeruje jakoby myśl Locka była w istocie rozwinięciem koncepcji Jezusa. Jest to bardzo pocieszna dla mnie nowina, a pewnie nie mniej i dla Locka

Po trzecie wreszcie: cały wywód jest pod tym względem chybiony, iż w gruncie rzeczy owe słowa Jezusa miały inna wymowę, niżby tego chciała autorka tekstu. Sens tego zmienia odczytanie fragmentu w kontekście. Czytając to w Biblii wiemy, że chodziło w nich nade wszystko o wyrażenie pogardliwego stosunku Jezusa do spraw tego świata, nie zaś do głoszenia programu liberalnego rozdziału państwa i Kościoła. Warto byłoby się zastanowić: po cóż Jezus miałby głosić jakiś rozdział, skoro zapowiadał, że wkrótce nastąpi nadejście syna bożego, innymi słowy: głosił, że świat ma się skończyć niebawem i należy być na to gotowym, państwo mając w głębokim poważaniu. Jest to najzupełniej sprzeczne z liberalną ideą rozdziału państwa i Kościoła, tak samo niepoważne jest szukanie inspiracji Locka w chrześcijaństwie.

Data publikacji: 21-05-2002

<- Wróć do działu
Do góry