Kofi Annan - obrońca praw człowieka


Działy   Wyszukaj

Bartłomiej Kubiak

O prawach człowieka mówi się dużo, w każdym razie więcej niż o ich obrońcach, czyli osobach, które dbają o ich przestrzeganie. To właśnie oni zabiegają o należyte traktowanie każdego człowieka, pomagają rozwiązywać wszelkie konflikty pokojowo. Innych ludzi traktują lepiej niż samych siebie. Więcej słyszy się o ich wielkich czynach, niż o nich samych. Każdy obrońca ma nieco inne metody działania, lecz wszystkim przyświeca ten sam cel: pomagać innym. Jednym z takich ludzi jest Kofi Annan, sekretarz generalny ONZ.

Kofi Annan urodził się w Kumasi, w Ghanie, 8-go kwietnia 1938 roku. W 1962 roku został wysokim urzędnikiem ds. administracji i budżetu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Genewie. 1980-1983 wicedyrektor administracji i szef personelu w Biurze Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR). 1984-1987 dyrektor ds. budżetu w Biurze Obsługi Finansowej ONZ. 1987-1990 asystent sekretarza generalnego w Biurze Zarządzania Zapasami Ludzkimi i Koordynator ds. Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych. Od 1997 roku sekretarz generalny ONZ.

Kofi Annan aktywnie pomaga różnym organizacjom humanitarnym, wspierając ich działalność, a także sam organizuje akcje charytatywne. To właśnie on był autorem formuły „ropa za żywność", której celem było złagodzenie kryzysu gospodarczego w Iraku po operacji „pustynna burza" w 1990 roku. Po inwazji Iraku na Kuwejt prowadził negocjacje w sprawie repatriacji ponad 900 pracowników międzynarodowych instytucji oraz uwolnienia zachodnich zakładników. Nadzorował działania wojsk NATO w Bośni i Hercegowinie, co doprowadziło do podpisania w 1995 porozumienia pokojowego w Dayton. Nadzorował również trzy misje pokojowe w Jugosławii. 

Dzięki jego inicjatywie ONZ stacjonuje w wielu krajach, pomagając cywilnej ludności. Żołnierze patrolują miasta, strzegą porządku, dostarczają potrzebującym żywność i leki, zapewniają dach nad głową. Kofi Annan głośno i publicznie potępia niehumanitarne traktowanie ludzi, np. tortury więźniów w bazie Guantanamo na Kubie, a także amerykańską inwazję na Irak. Dostrzega problemy, którymi inni wolą się nie interesować. Pomaga głodującym w Afryce, organizuje misje pokojowe w krajach dotkniętych konfliktami na tle religijnym, politycznym lub ekonomicznym, pomaga państwom rozwijającym się. Jest świetnym dyplomatą i umiejętność tą wykorzystuje w działalności ONZ, a nie do osiągania własnych celów. Prowadzi negocjacje z krajami będącymi w konflikcie, a także rozmowy pokojowe skłaniające do zawarcia pokoju. Nawołuje do walki z rasizmem, antysemityzmem i agresywnymi formami nacjonalizmu.

Pierwszą inicjatywą, jaką wniósł do ONZ, było stworzenie planu reformy odnawiającej Organizację Narodów Zjednoczonych.. Raport przedstawił w kwietniu 1998 roku. Celem tego raportu było zwrócenie uwagi międzynarodowej opinii publicznej na problemy Afryki, najbardziej upośledzonego rejonu świata. Kofi Annan prowadził negocjacje na rzecz przywrócenia władzy cywilnej w Nigerii, chciał także zwrócić międzynarodową reakcję na przemoc w Timorze Wschodnim i prowadził rozmowy nakłaniające Indie i Pakistan do zawarcia pokoju., oraz podjął próby zakończenia konfliktu Izraelu i Palestyny drogą pokojową. W kwietniu 2000 r. opracował Raport Milenijny zatytułowany „My, ludy: Rola Narodów Zjednoczonych w XXI wieku", w którym wezwał państwa członkowskie do zaangażowania się w plan działania, mający na celu położenie kresu ubóstwu, nierówności; poprawę poziomu edukacji, ograniczenie rozprzestrzeniania się AIDS, ochronę środowiska oraz zmniejszenie zagrożenia ludzi konfliktami i przemocą. W 2001 roku, w obliczu epidemii AIDS ogłosił „wezwanie do działania", proponując powołanie Globalnego Funduszu do spraw AIDS i Zdrowia, dzięki któremu przeznacza się większe środki finansowe dla krajów rozwijających się na walkę z AIDS.

10 grudnia 2001 roku Kofi Annan został uhonorowany Pokojową Nagrodą Nobla. W uzasadnieniu norweski komitet ogłosił, że sekretarz generalny ONZ tchnął w tą organizację „nowe życie", walczył z terroryzmem, nieprzestrzeganiem praw człowieka i zapobiegał rozprzestrzenianiu się epidemii AIDS. Przez wielu Kofi Annan uważany jest za jednego z największych obrońców praw człowieka. I trudno się z tym nie zgodzić.

Data publikacji: 29-11-2003

<- Wróć do działu
Do góry