Raport Zespołu Międzyresortowego ds. NRR (2000)


Działy   Wyszukaj

Wprowadzenie

Najaktywniejszą działalność antysektową w Polsce prowadzi, co oczywista, Kościół katolicki, tutaj w szczególności wyróżnia się Dominikańskie Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach. Administracja państwowa zaczęła zajmować się tym problemem na skutek alarmów środowisk katolickich i kościelnych. Bardzo znany stał się raport Biura Bezpieczeństwa Narodowego z grudnia 1995 r., jak się później okazało, przygotowany przez osobę niekompetentną, na podstawie ...wycinków prasowych. Pomimo, iż gremia naukowe oceniły go jako bezwartościowy, stale był i pewnie jest wykorzystywany przez przeciwników nowych ruchów religijnych.

12 marca 1997 r. MSWiA zorganizowało konferencję „Państwo wobec nowych ruchów religijnych", która stała się forum wymiany poglądów i konfrontacji „obu stron konfliktu", jeśli można się tak wyrazić. Po konferencji został powołany Międzyresortowy Zespół do spraw Nowych Ruchów Religijnych (zarządzenie nr 78 Prezesa RM z 25 sierpnia 1997 r., MP. Nr 54, poz. 513), którego przewodniczącym został podsekretarz stanu w MSWiA. Członkowie tego zespołu to przedstawiciele ministerstw: Sprawiedliwości, Obrony Narodowej, Zdrowia i Opieki Społecznej, Edukacji Narodowej, Spraw Zagranicznych. Zadaniem Zespołu miała być obserwacja nowych ruchów religijnych i przygotowanie wniosków z owej obserwacji oraz zaleceń dla administracji państwowej, policji i prokuratury.

Efektem działania Zespołu był raport opracowany przez Krzysztofa Wiktora i Grzegorza Mikruta, przyjęty przez Międzyresortowy Zespół ds. NRR na posiedzeniu w dniu 15 maja 2000.

Mariusz Agnosiewicz

Raport MSWiA o sektach

Ilość stron: 40; format: .pdf (Acrobar Reader); rozmiar pliku: 241 kB (ZIP)

Jeśli nie masz zainstalowanego Acrobat Reader'a, można go ściągnąć:

Data publikacji: 15-05-2003

<- Wróć do działu
Do góry