Prawo a racjonalność


Działy   Wyszukaj

Mariusz Agnosiewicz

W pracy tej podejmuję kwestię odniesienia racjonalności do prawa — w ujęciu i przez pryzmat analiz Maxa Webera, wybitnego socjologa, tropiącego w swych pracach w szczególności wielki proces racjonalizacji ludzkości — we wszystkich aspektach życia.

Spis treści: Max Weber; Racjonalność; Prawo w ujęciu Webera; Racjonalizacja prawa; Racjonalność a irracjonalność prawa; Prawo racjonalne jako typ idealny; Racjonalne prawo w praktyce: a) Duch kapitalizmu a duch prawa; b) Racjonalno-legalne panowanie i rządy prawa; c) Biurokracja: dziewictwo utracone; (Nie)racjonalność a polskie prawo

Format .pdf E-Book, 213 KB, ilość stron: 13; czas oczekiwania: 20-60 s

Prawo a racjonalność (w ujęciu Maxa Webera)

Jeśli nie masz zainstalowanego Acrobat Reader'a, można go ściągnąć:

Data publikacji: 20-02-2003

<- Wróć do działu
Do góry