Neutrum o legalizacji związków partnerskich


Działy   Wyszukaj

Warszawa, 5 listopada 2003 r.

Stowarzyszenie „Neutrum"

- żywiąc przeświadczenie, że zadeklarowane przez narody świata skupione w Organizacji Narodów Zjednoczonych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka dążenia do zapewnienia każdemu człowiekowi minimum bezpieczeństwa bez względu na różnice wynikające z przynależności narodowej, etnicznej, religijnej, bez względu na kolor skóry, płeć czy preferencje seksualne;

- żywiąc przeświadczenie, że wszystkim ludziom przysługuje wolność wyboru własnego stylu życia i że wszyscy — niezależnie od seksualnych preferencji — są równi i mają jednakowe prawa;

- mając przekonanie, że prawo do indywidualnego samookreślenia i równości stanowi podstawę demokracji i powinno być chronione przed wszelkimi formami uprzedzeń;

- biorąc pod uwagę treść oświadczenia Świętej Kongregacji do spraw Nauki Wiary dotyczącego homoseksualistów, wydanego przez Watykan 23 czerwca 1992 r., jak i wypowiedzi polskich hierarchów, które implikują dopuszczalność dyskryminowania homoseksualistów, ponieważ homoseksualizm jest — jak stwierdza oświadczenie — „obiektywnym nieładem";

stwierdza, że wypowiedzi hierarchów Kościoła Katolickiego w sprawie rozwiązania prawnego statusu związków partnerskich w ustawodawstwie Rzeczypospolitej Polskiej nawołują do naruszania praw człowieka; oświadczenie jest ponadto wykorzystywane dla usprawiedliwienia dalszej dyskryminacji osób o preferencjach homoseksualnych;

potępia rozpowszechniane przez Watykan i polski kler poglądy jako niemoralne i niehumanitarne.

stoi na stanowisku, że przedstawiona przez Panią senator Marię Szyszkowską propozycja w sprawie prawnego zalegalizowania związków partnerskich jest nie tylko słuszna, ale jedyna do zaakceptowania, jeżeli prawdziwe jest zdanie, że „wszyscy ludzie rodzą się równi pod względem swoich praw.. bez względu na preferencje seksualne", a Rzeczpospolita Polska dąży do realizacji ideałów, które legły u podstaw narodzin Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Stowarzyszenia „Neutrum" ma nadzieję, że w polskim parlamencie zwycięży duch Deklaracji, a kolejny przejaw dyskryminacji zniknie z naszego życia.

W imieniu Stowarzyszenia
Prezes Zarządu Krajowego
(-) Czesław Janik

PS. Powyższe stanowisko przekazano na ręce marszałków Sejmu i Senatu oraz Pani prof. Marii Szyszkowskiej.

Data publikacji: 06-09-2003

<- Wróć do działu
Do góry