Sikhizm


Działy   Wyszukaj

Krzysztof Dziubała

Historia Sikhizmu zaczęła się w XV w., kiedy urodził się Guru Nanak (1469) na terenach obecnego stanu Indii — Pendżabu. Czasy te były okresem religijnych napięć, Guru Nanak postanowił stworzyć system, który stanowiłby most pomiędzy hinduizmem a islamem. Po Guru Nanak`u nastąpiło kolejnych dziewięciu Guru, niektórzy z nich dodając unikatowe cechy do sikhizmu. Aż w końcu dziesiąty i ostatni Guru Gobind Rai, z jednej strony zainwestował swój autorytet, żeby sformalizować społeczność Sikh`ów, a z drugiej zakończyć kolekcję pism świętych sikhizmu — nazwaną `Adi Granth`.

Wyznawcy:
Aż do wieku XX Sikhowie bardzo rzadko opuszczali region Pendżabu. Obecnie można ich spotkać niemal na całym świecie, wyróżniają się nosząc specjalne stroje, według `zasady pięciu K`.

Podział geograficzny Sikh`ów:

— Afryka — ok. 25 tysięcy.
— Azja — ok. 18,5 mln.
— Europa — ok. 230 tysięcy.
— Ameryka Łacińska — ok. 10 tysięcy.
— Ameryka Północna — ok. 250 tysięcy.
— Oceania — ok. 10 tysięcy.
RAZEM ŚWIAT — ok. 19 mln.

Główne nauki:
Centralnym nauczaniem sikhizmu jest idea Guru. Bóg jest Najwyższym i Ostatecznym Guru, któremu spodobało się przemówić do człowieka, poprzez dziesięciu historycznych guru. Społeczność Sikhów jest uważana za \"kolejnego guru\", a pisma święte sikh`ów, znane jako `Guru Granth Sahib` też \"żywym guru\". Bóg zapewnia oświecenie i można się z nim `kontaktować` poprzez oddawanie hołdów i medytację. Życie Sikh`a koncentruje się na oddaniu, życiu społecznym, i utrzymywaniu wysokich standardów zachowania, które są wymagane od Sikh`a.

Pisma Święte i inne ważne pisma.
Jak już wspomniałem powyżej, słownym depozytem wszelkiej mądrości jest dzieło `Guru Granth`. To kolekcja poezji, hymnów i hołdów — kompilacja nauk historycznych guru. Ostateczną kompilacją tego dzieła jest `Adi Granth`, co znaczy pierwsza lub oryginalna księga święta. Kolekcja hymnów i poezji ostatniego, historycznego guru, Guru Gobind Singh`a, nazywa się `Dasam Granth`.
Pisma święte innych religii takie jak \"Koran\" czy \"Bhagavad Gita\" mogą być studiowane przez Sikh`ów, ale ostateczną wyrocznią jest `Guru Granth`.

Symbole:
Najbardziej uniwersalnym symbolem Sikh`ów jest `Khalsa`.
`Khalsa` składa się z dwóch sztyletów, miecza w centrum, i pierścienia otaczającego centrum miecza. Te symbole reprezentują idee centralne dla Sikh`ów.
Obosieczny miecz w środku reprezentuje Bożą wiedzę, i ze swoimi ostrzami rozkraja prawdę od kłamstwa. Natomiast pierścień wokół miecza reprezentuje perfekcję wiecznego Boga. Sztylety z kolei (`kirpans`) symbolizują zarówno czasową, jak i duchową obligację, którą Sikh ma obowiązek spełnić wobec społeczeństwa i Boga.

Główne święta Sikh`ów to:
— `Divah` — festiwal wyzwolenia,
— Urodziny Guru Nanak`a,
— Męczeństwo Guru Tegh Bhadur`a,
— Urodziny Guru Gobind Singh`a,
— `Baisakhi` — założenie zakonu Khalsa,
— Męczeństwo Guru Arjan Dev`a.

Data publikacji: 27-07-2002

<- Wróć do działu
Do góry