Gnostyckie sekty synkretyczne


Działy   Wyszukaj

Mariusz Agnosiewicz

To przede wszystkim różne odmiany spirytyzmu. Kiedy spirytysta zaczyna dogmatyzować najczęściej ma tendencję do mieszania różnych fragmentów istniejących religii, aby skonstruować sobie swą własną, która ma być czymś wyższym w jego mniemaniu. Nie są antychrześcijanami, lecz mówią o sobie, że są \"antyortodoksyjni\", a swe religie nazywają ekumienistycznymi bądź uniwersalistycznymi.

Okultyści

Najbardziej charakterystycznym przykładem synkretyzmu jest sekta teozoficzna, inaczej zwana okultystyczną. Założona została ok. 1875 roku w Nowym Jorku przez pułkownika Olcotta i Helenę Bławatską. Owa sekta łączy w jedno elementy buddyzmu, hinduzimu, chrystianizmu, żydowskiej Kabały i \"innych marzycielstw\". Są oni do głębi animistami. Wierzą w duszę nie jakąś metafizyczną, lecz zupełnie cielesną. \"Zważono\" ją nawet — \"Obecne nowoczesne badania eksperymentalne przy pomocy fotografii, magnetofonów, precyzyjnych wag, a nawet badań chemicznych udowodniły, że dusza ludzka jest bytem realnym, substancją, która jest znacznie trwalsza i mniej skomplikowana niż ciało ludzkie, ale ma wszystkie podstawowe cechy materii; ma wagę (dusza dorosłego człowieka ma wagę ok. 30 gr)\"

Różokrżyżowcy

Członkowie tajnych stowarzyszeń okultystycznych, interpretujących chrześcijaństwo w świetle doktryn teozoficznych i alchemicznych (róża i krzyż symbolizują Zmartwychwstanie i Odkupienie przez Chrystusa); nazwa \"różokrzyżowcy\" po raz pierwszy pojawiła się w 2 pismach przypisywanych niemieckiemu pastorowi J.V. Andreae, opublikowanych 1614/15 w Kassel; ich autor wywodzi tę nazwę od mnicha niemieckiego Christiana Rosenkreutza, który wtajemniczony przez mędrców syryjskich w wiedzę ezoteryczną, założył w XV w. Zakon Braci Oświeconych Róży i Krzyża w Europie; różokrzyżowcy działali we Francji, Niemczech i Anglii (Robert Fludd) i mieli znaczny wpływ na wolnomularstwo; do głównych organizacji różokrzyżowców działających współcześnie należą: Ancient and Mystical Order Rosae Crucis w San Jose (Kalifornia), Lectorium Rosicrucianum w Haarlem (Holandia) i Societas Rosicruciana in Anglia (Londyn).[źr.: MEP PWN 2000]

Data publikacji: 27-07-2002

<- Wróć do działu
Do góry