Indianie Ameryki Środk. i Połudn.


Działy   Wyszukaj

\"Przed podbojem hiszpańskim Meksyk i Peru doszły do wysokiej kultury. Meksykanie mieli świątynie, piramidy, grobowce, pałace, kalendarz słoneczny i pisma hieroglificzne, częściowo jeszcze do odszyfrowania. Jakkolwiek czcili także bogów pod postacią zwierzęcą, ptaki i węże, oddawali cześć niektórym już pod postacią ludzką. Główny bóg Tolteków, bohater-cywilizator, był przyjacielem ludzi, jak Ozyrys egipski, i nauczył ich żyć w pokoju; następnie zniknął, ale, żeby powrócić z czasem.\"

Narody zamieszkujące Amerykę były bardzo zróżnicowane, różniły się między sobą o wiele bardziej, niż jakiekolwiek dwa narody europejskie w całych dziejach Europy.

Najstarszą znaną nam cywilizacją Środkowej Ameryki byli Olmekowie (1200-400 r .p.n.e.), zamieszkujący wschodni Meksyk. Choć mieli oni ogromne ośrodki kultowe, nie budowali jeszcze miast. Około r. 800 p.n.e. ich kultura rozprzestrzeniła się na cały obszar Środkowej Ameryki.


Widok z piramidy Księżyca na pozostałości prekolumbijskiego miasta Teotihuacán w Meksyku (II-VIII w. n.e.). Było to prawdopodobnie pierwsze miasto na kontynencie amerykańskim, stanowiło centrum handlowe i kultowe, jeszcze długo po jego zburzeniu pielgrzymowano do niego; największym pomnikiem była piramida Słońca, która jeszcze dziś ma wysokość 60 m.

Inkowie


Ruiny Machu Picchu, \'zaginionego miasta\" Inków położonego 80 km na północny zachód od dzisiejszego Cuzco. Opuszczone przez Indian po inwazji hiszpańskiej. Świat wiedzy

Główni bogowie Inków to bóg słońca Inti oraz stwórca Wirakocza (zapewne pamiętasz osadę Wirakocza do której RMF zapraszał wybranych, to miała właśnie być osada tego boga). Drugi z nich to stwórca i organizator świata; kojarzony z przodkami, niekiedy w opozycji do Słońca, występował w wielu wcieleniach, często jako wędrowny nauczyciel i prawodawca; w okresie kolonialnym utożsamiany czasem z chrześcijańskim Bogiem-Stwórcą, św. Bartłomiejem lub św. Tomaszem (rzekome wcześniejsze próby chrystianizacji Peru); wskutek splotu elementów religijno-politycznych Wirakoczami nazwano również hiszpańskich najeźdźców .


Świątynia Majów w Uxmal w Meksyku, wybudowana ok. 987 r. w tzw. późnym stylu klasycznym. Budowle Majów \"należą do najbardziej imponujących budowli powstałych przed czasami nowożytnymi\" (Świat Wiedzy, s.97)

Indianie brazylijscy z dżungli Kamajuras i Nawras, MNEP PWN 2000

Głowa boga Quetzalcoatl ukazująca powstanie tegoż bóstwa z czeluści ziemskich

Wizerunek boga (Płn.-zach. Ameryka)

Data publikacji: 27-07-2002

<- Wróć do działu
Do góry