Anglikanizm


Działy   Wyszukaj

Kościół państwowy Anglii, zwany też Wysokim Kościołem, zwierzchnikiem jego jest król angielski. Oderwał się od Rzymu w 1534. Przyczyną schizmy był zatarg o rozwód Henryka VIII, któremu papież nie chciał wydać zgody. Tak więc przyczyny oderwania nie miały podłoża doktrynalnego, stąd Kościół ten był identyczny pod tym względem z katolicyzmem. Dopiero za Edwarda IV w 1550 podjęto się zmiany nauki i kultu. Który odtąd stanowi mieszankę elementów katolickich, kalwińskich i luterańskich. Tym niemniej nadal najbliższy jest (zwłaszcza pod względem organizacji i ceremonii) Kościołowi rzymskiemu. Obok króla na czele Kościoła stoją dwa arcybiskupi — Canterbury (prymas, pierwszy par) i Yorku oraz 35 innych biskupów. Cała hierarchia należy do Izby Wyższej parlamentu, jak kończy swój opis Encyklopedia Gutenberga: \"...życie kościelne narażone jest na samowolę episkopatu\"

Data publikacji: 27-07-2002

<- Wróć do działu
Do góry