Iglesia ni Cristo


Działy   Wyszukaj

Krzysztof Dziubała

`Iglesia ni Cristo` znaczy Kościół Chrystusa (w języku filipińskim). Mówimy tutaj o konkretnym Kościele założonym w 1914 roku przez Felix`a Manalo na Filipinach, dziś Kościół ten ma conajmniej 220 kongregacji w 67 państwach, oprócz Filipin. W 1969 roku podawali, że posiadają około 2,400 kongregacji na terenie Filipin, a w 1988 roku - ponad 220 kongregacji poza Filipinami.

`Iglesia ni Cristo` głosi w swoich naukach m.in., że Jezus nie jest Bogiem — tzn. jest synem i tylko synem Boga-Ojca, który jest wszechpotężny. To jest główna \"wiadomość\" przekazywana przez `InC`. Członkowie `InC` charakteryzują się ogromną pasją w szerzeniu swoich nauk. Z pewnością są też zwykle miłymi ludźmi.

`InC` posiada i szkoli znakomitych oratorów, aby głosili ich wiadomość i nauki `InC`. Ich głównymi \"celami\" są oczywiście katolicy i protestanci. W istocie większość ich nowych członków to eks-katolicy. Filipiny to bardzo religijny kraj — ponad 80 proc. populacji należy formalnie do Kościoła kat. Ponieważ katolicy to największe źródło nowych członków dla `InC`, Kościół ten ma bardzo dobrze \"rozpracowany\" katolicyzm i biegle zna wszystkie jego słabości. `Iglesia` sprzedaje swą wiadomość i doktryny nie przez udowodnienie własnych racji, lecz przez wykazanie jej braku u katolików

`Iglesia` krytykuje głównie nauczania Kościoła kat. dotyczące boskości Jezusa. Podobnie jak Świadkowie Jehowy, `Iglesia` uważa, że Jezus nie jest bogiem, lecz stworzonym bytem. W dodatku wskazują słusznie na brak Trójcy w Biblii.
`InC` nie podaje liczby swoich członków. W 1974 roku udało się jednak dzięki badaniom ustalić, że wynosiła ona ok. 1,4 mln. Możemy szacować dziś, iż sekta ma ponad 2 mln dorosłych członków. Na całym świecie ta liczba może sięgnąć kilku milionów. Jedną z głównych sił `InC` jest nacjonalizm filipiński, co oznacza, że jej siła poza Filipinami może tracić jeden z \"magicznych\" magnesów przyciągania

Data publikacji: 25-07-2002

<- Wróć do działu
Do góry