Agapemonici czyli o Mejsaszach


Działy   Wyszukaj

Krzysztof Dziubała

1. Wiek XIX w Wielkiej Brytanii, przyniósł całą serię objawień Mesjaszy. Pośród nich byli dwaj mężczyźni, z których jeden \"odziedziczył\" tytuł Mesjasza od drugiego. Taki \"transfer mocy\" jest niezwykły, ponieważ zwykle zakłada się, że Mesjasz jest jedyny... a jednak grupa zwana Agapemonitami, stworzona w latach 40-tych XIX wieku przez kapłana anglikańskiego, Henry James Prince`a, zaakceptowała po jego śmierci nowego \"nieśmiertelnego Mesjasza\" w osobie John`a Hugh Smyth-Pigott`a. Prince był znany z tego, że był niezwykle pilnym studentem anglikańskiego kapłaństwa. Po pewnym czasie jego stosunki z Kościołem Anglii wyraźnie się pogorszyły i otworzył własną kaplicę w Brighton. Z donacjami od swoich zwolenników, pośród których było dużo bogatych kobiet, kupił olbrzymie domostwo i grunty w Spraxton, Somerset i tam założył swoją społeczność, którą nazwał Źródłem Miłości.

2. Z Brighton, Prince powrócił do Somerset z 30,000 funtów w swoim posiadaniu, większość z donacji sympatyków. On i jego zwolennicy podróżowali w długiej procesji eleganckich powozów, z wynajętymi woźnicami i ochroną. W Weymouth cały orszak zatrzymał się w `Royal Hotel`, gdzie Prince zwołał zgromadzenie i ogłosił, że zakłada Agapemonitów.
Około 200 osób z odpowiednim majątkiem lub wpływami i pozycją, zaproszonych na spotkanie ... rzuciło się do komnat Prince`a deklarując, że oddadzą cały swój majątek w zamian za zbawienie. Z tymi pieniędzmi, całkiem pokaźną sumą, Prince w 1849 roku kupił dużą ziemię na przedmieściach Spaxton. Posiadłość była samo-wystarczalna i liczyła około 200 akrów. Na początku miała około 60 mieszkańców (razem ze służącymi).

3. Śmierć Prince`a w 1899 roku mogła spowodować rozpad sekty, tymczasem przyniosła nowego pretendenta do tytułu Mesjasza. Na krótko przed swą śmiercią Prince sponsorował budowę kościoła w Clapton, Londynie, nazwanego Kościołem Arki Zgromadzenia.
To było dość zaskakujące posunięcie, ponieważ Agapemonici nie byli nastawieni na ewangelizację, stanowiąc dość zamkniętą grupę. Nie jest pewne czy powstanie tego kościoła, w którym nie-rezydujący sympatycy społeczności z Spraxton okazyjnie się spotykali, miało jakiś związek z faktycznym wyborem przez Prince`a następcy. Nie wiadomo też czy Prince`a obchodziło co się stanie z Agapemonitami po jego śmierci. Lecz to właśnie w tym kościele, w 1902 roku, John Hugh Smyth-Pigott ogłosił siebie samego Mesjaszem.

4. W końcu, w styczniu 1899 roku, kiedy miał prawie 88 lat, Prince umarł. Powinien być to koniec historii Źródła Miłości. Ale nie był. Od roku 1890, przez kilka następnych lat, Agapemonici przeżyli swoiste `odrodzenie`. Kilku prominentnych członków Armii Zbawienia dołączyło do nich. W Clapton, Londynie — `Dzieci Powstania z Martwych`, jak się teraz zwali, wybudowali w 1892 przepiękny kościół Arki Zgromadzenia, na około 400 osób.
Tym który głosił kazanie na ceremonii otwarcia w 1896 roku był pastor J.H. Smyth-Pigott, który jak się potem okazało został sukcesorem Prince`a w Spaxton.

5. Smyth-Pigott przeniósł się do Spaxton. W 1906 roku panna Ruth Preece powiła męskiego potomka, zapisy w Somerset pokazują, że ojcem był John Hugh Smyth-Pigott. W tym czasie w społeczności było prawie 100 kobiet, lecz zaledwie kilku mężczyzn ... Smyth-Pigott zmarł w marcu 1927 roku, w wieku 75 lat. Wiadomo, że służącym nie płacono, pracowali z miłości i otrzymywali jedynie niewielkie \"kieszonkowe\".

6. Kobiety uważały za zaszczyt jeśli mogły się przespać z H.J. Prince`em, który w swej książce \"Mała Otwarta Książka\" (1856) wyznał, że to sam Chrystus wyznaczył mu te specjalne zadania a on je tylko wspaniałomyślnie przyjął. Przez dystrykt Bridgewater przetoczyła się fala religijnego fanatyzmu.

7. Liczba osób w Spraxton generalnie jednak miała stałą tendencję spadkową, śmierć zaś Mesjasza w 1927 przybiła ostatnie gwoździe do trumny Agapemonitów.

8. Śmierć Drugiego Mesjasza (Smyth-Pigott`a) w 1927 roku — zredukowała znów liczbę członków. Bez silnego lidera społeczność powoli ulegała rozpadowi, który nastąpił w latach 50., kiedy zmarła Siostra Ruth. W krótkim czasie od tego zdarzenia Agapemonici zakończyli swój żywot.

Data publikacji: 25-07-2002

<- Wróć do działu
Do góry