Kościelne osoby prawne - indeks


Działy   Wyszukaj

1. Organizacje katolickie

Dz.U.00.77.881 rozp. 2000.08.11

Nadanie osobowości prawnej Katolickiemu Centrum Informacji Europejskiej z siedzibą w Łomży.

erygowanej przez biskupa łomżyńskiego

Dz.U.00.65.778 rozp. 2000.07.21

Nadanie osobowości prawnej Diecezjalnemu Ośrodkowi Duszpasterstwa Trzeźwości Diecezji Kaliskiej im. św. Józefa Opiekuna.

Dz.U.00.45.527 rozp. 2000.05.24

Nadanie osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu „Dom na skRAJu".

erygowanej przez Arcybiskupa Metropolitę Warmińskiego

Dz.U.00.45.526 rozp. 2000.05.24

Nadanie osobowości prawnej Wydawnictwu Diecezji Radomskiej „Ave".

erygowanej przez biskupa radomskiego

Dz.U.00.45.525 rozp. 2000.05.23

Nadanie osobowości prawnej Wspólnocie Przymierza Rodzin „Mamre" w Żarkach Letnisku.

erygowanej przez Arcybiskupa Metropolitę Częstochowskiego

Dz.U.00.44.516 rozp. 2000.05.15

Nadanie osobowości prawnej Akcji Katolickiej Diecezji Ełckiej.

erygowanej przez biskupa ełckiego

Dz.U.00.40.472 rozp. 2000.05.15

Nadanie osobowości prawnej Stowarzyszeniu Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum" w Krakowie-Łagiewnikach.

erygowanej przez Arcybiskupa Krakowskiego

Dz.U.00.15.198 rozp. 2000.02.22

Nadanie osobowości prawnej Katolickiemu Domowi Kultury "ARKA" w Racławicach.

erygowanej przez biskupa sandomierskiego

Dz.U.00.15.196 rozp. 2000.02.16

Nadanie osobowości prawnej Centrum Duchowości Archidiecezji Częstochowskiej „Święta Puszcza".

erygowanej przez Arcybiskupa Metropolitę Częstochowskiego

Dz.U.00.15.195 rozp. 2000.02.16

Nadanie osobowości prawnej Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej.

Dz.U.00.5.63 rozp. 2000.01.13

Nadanie osobowości prawnej Międzynarodowemu Katolickiemu Programowi Ewangelizacji ICPE Polska.

Dz.U.00.5.62 rozp. 1999.12.31

Nadanie osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Włocławskiej.

Dz.U.99.96.1132 rozp. 1999.11.15

Nadanie osobowości prawnej Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej.

Dz.U.99.77.872 rozp. 1999.09.09

Nadanie osobowości prawnej Polskiemu Towarzystwu Mariologicznemu.

Dz.U.99.60.651 rozp. 1999.06.28

Nadanie osobowości prawnej Akcji Katolickiej Ordynariatu Polowego z siedzibą w Warszawie.

Dz.U.99.35.335 rozp. 1999.04.02

Nadanie osobowości prawnej Katolickiemu Centrum Edukacji Młodzieży „Kana", z siedzibą w Żorach.

Dz.U.99.20.177 rozp. 1999.02.05

Nadanie osobowości prawnej Centrum Służby Rodzinie, z siedzibą w Łodzi.

Dz.U.99.6.48 rozp. 1999.01.06

Nadanie osobowości prawnej „Radiu Plus Lublin" z siedzibą w Lublinie.

Dz.U.98.118.768 rozp. 1998.08.31

Nadanie osobowości prawnej Katolickiemu Centrum Edukacji Młodzieży „Kana" z siedzibą w Tarnowie.

Dz.U.98.107.678 rozp. 1998.07.30

Nadanie osobowości prawnej Instytutowi Radosna Nowina 2000 z siedzibą w Krakowie.

Dz.U.98.62.398 rozp. 1998.05.07

Nadanie osobowości prawnej Świętokrzyskiemu Stowarzyszeniu Akademickiemu w Kielcach.

Dz.U.98.59.380 rozp. 1998.04.28

Nadanie osobowości prawnej Katolickiemu Radiu "PULS" Diecezji Gliwickiej.

Dz.U.98.59.379 rozp. 1998.04.28

Nadanie osobowości prawnej Centrum Kształcenia i Dialogu „Theotokos" z siedzibą w Gliwicach.

Dz.U.98.38.224 rozp. 1998.03.17

Nadanie osobowości prawnej Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

Dz.U.98.37.211 rozp. 1998.03.17

Nadanie osobowości prawnej Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej.

Dz.U.98.25.141 rozp. 1998.02.19

Nadanie osobowości prawnej Akcji Katolickiej Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.

Dz.U.98.23.127 rozp. 1998.02.13

Nadanie osobowości prawnej Akcji Katolickiej Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej oraz Akcjom Katolickim Diecezji Łowickiej i Zielonogórsko-Gorzowskiej.

Dz.U.98.23.126 rozp. 1998.02.13

Nadanie osobowości prawnej Związkowi Chórów Kościelnych Diecezji Kaliskiej.

Dz.U.97.144.969 rozp. 1997.11.24

Nadanie osobowości prawnej Centrum Edukacyjnemu Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

Dz.U.97.134.899 rozp. 1997.10.24

Nadanie osobowości prawnej Akcji Katolickiej Archidiecezji Warmińskiej.

Dz.U.97.134.898 rozp. 1997.10.24

Nadanie osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Legnickiej.

Dz.U.97.134.896 rozp. 1997.10.16

Nadanie osobowości prawnej Funduszowi Obrony Życia Archidiecezji Lubelskiej.

Dz.U.97.130.866 rozp. 1997.10.13

Nadanie osobowości prawnej Akcjom Katolickim Diecezji Radomskiej i Zamojsko-Lubaczowskiej.

Dz.U.97.130.865 rozp. 1997.10.13

Nadanie osobowości prawnej Akcjom Katolickim Diecezji Tarnowskiej oraz Warszawsko-Praskiej.

Dz.U.97.125.804 rozp. 1997.09.30

Nadanie osobowości prawnej Jezuickiemu Ośrodkowi Formacji i Kultury „Xaverianum" z siedzibą w Opolu.

Dz.U.97.99.615 rozp. 1997.07.30

Nadanie osobowości prawnej Stowarzyszeniu Oaza Matki Bożej Bolesnej.

Dz.U.97.87.551 rozp. 1997.07.17

Nadanie osobowości prawnej Krajowej Konferencji Instytutów Świeckich z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie.

Dz.U.97.70.448 rozp. 1997.06.18

Nadanie osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej.

Dz.U.97.70.447 rozp. 1997.06.18

Nadanie osobowości prawnej Akcji Katolickiej Archidiecezji Białostockiej oraz Akcjom Katolickim Diecezji Kieleckiej i Toruńskiej.

Dz.U.97.60.374 rozp. 1997.05.28

Nadanie osobowości prawnej Akcjom Katolickim Archidiecezji Drohiczyńskiej, Kaliskiej, Legnickiej, Pelplińskiej i Sosnowieckiej.

Dz.U.97.60.373 rozp. 1997.05.28

Nadanie osobowości prawnej Akcjom Katolickim Archidiecezji Częstochowskiej, Gdańskiej, Lubelskiej, Poznańskiej i Warszawskiej.

Dz.U.97.55.355 rozp. 1997.05.12

Nadanie osobowości prawnej Akcjom Katolickim Diecezji Bielsko-Żywieckiej, Elbląskiej, Gliwickiej, Rzeszowskiej, Sandomierskiej, Siedleckiej, Włocławskiej i Akcji Katolickiej Archidiecezji Wrocławskiej.

Dz.U.97.54.352 rozp. 1997.05.15

Nadanie osobowości prawnej Stowarzyszeniu Dzieci Maryi z siedzibą w Krakowie.

Dz.U.96.158.821 rozp. 1996.12.30

Nadanie osobowości prawnej Kolportażowi Księży Werbistów z siedzibą w Laskowicach Pomorskich.

Dz.U.96.158.820 rozp. 1996.12.30

Nadanie osobowości prawnej Stowarzyszeniu Katolickiej Młodzieży Akademickiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku.

Dz.U.96.158.819 rozp. 1996.12.30

Nadanie osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Toruńskiej.

Dz.U.96.155.768 rozp. 1996.12.21

Nadanie osobowości prawnej Katolickiemu Centrum Edukacji Młodzieży „Kana" z siedzibą w Katowicach.

Dz.U.96.147.690 rozp. 1996.12.13

Nadanie osobowości prawnej Centrum Formacji Wspólnot Neokatechumenalnych Archidiecezji Lubelskiej z siedzibą w Lublinie.

Dz.U.96.139.653 rozp. 1996.11.28

Nadanie osobowości prawnej Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej z siedzibą w Płocku.

Dz.U.96.107.512 rozp. 1996.08.19

Nadanie osobowości prawnej Akcji Katolickiej w Polsce z siedzibą w Warszawie.

Dz.U.96.107.511 rozp. 1996.08.19

Nadanie osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Niepełnosprawnych przy Parafii św. Marii Magdaleny w Warszawie w Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Dz.U.96.32.142 rozp. 1996.03.13

Nadanie osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej z siedzibą w Żelechowie.

Dz.U.96.3.27 rozp. 1996.01.05

Nadanie osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Łowickiej.

Dz.U.95.141.698 rozp. 1995.12.07

Nadanie osobowości prawnej Katolickiemu Centrum Edukacji Młodzieży „Kana" z siedzibą w Gliwicach.

Dz.U.95.136.676 rozp. 1995.11.27

Nadanie osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Niepełnosprawnych Diecezji Ełckiej z siedzibą w Ełku.

Dz.U.95.127.613 rozp. 1995.10.31

Nadanie osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Kolejarzy Polskich z siedzibą w Lublinie.

Dz.U.95.120.583 rozp. 1995.10.17

Nadanie osobowości prawnej Federacji Bibliotek Kościelnych - Fides z siedzibą w Warszawie.

Dz.U.95.120.582 rozp. 1995.10.17

Nadanie osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej.

Dz.U.95.100.500 rozp. 1995.08.22

Nadanie osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Archidiecezji Łódzkiej.

Dz.U.95.99.490 rozp. 1995.08.09

Nadanie osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej.

Dz.U.95.99.489 rozp. 1995.08.09

Nadanie osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Ełckiej.

Dz.U.95.61.317 rozp. 1995.05.31

Nadanie osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej z siedzibą w Warszawie.

Dz.U.95.61.316 rozp. 1995.05.31

Nadanie osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Kaliskiej.

Dz.U.95.21.118 rozp. 1995.02.28

Nadanie osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Archidiecezji Katowickiej.

Dz.U.95.21.117 rozp. 1995.02.23

Nadanie osobowości prawnej Duszpasterstwu Młodych — Wspólnocie Dobrego Pasterza z siedzibą w Katowicach.

Dz.U.95.20.105 rozp. 1995.02.23

Nadanie osobowości prawnej Świeckiemu Zakonowi Karmelitów Bosych w Wadowicach.

Dz.U.95.14.66 rozp. 1995.02.09

Nadanie osobowości prawnej Zgromadzeniu Sióstr Błogosławionej Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego z siedzibą w Krakowie.

Dz.U.95.11.53 rozp. 1995.02.07

Nadanie osobowości prawnej Katolickiemu Hospicjum Świętego Jerzego im. dr Aleksandry Gabrysiak w Elblągu.

Dz.U.95.4.22 rozp. 1995.01.11

Nadanie osobowości prawnej Radzie Szkół Katolickich.

Dz.U.94.132.679 rozp. 1994.12.12

Nadanie osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.

Dz.U.94.85.394 rozp. 1994.07.22

Nadanie osobowości prawnej Katolickim Stowarzyszeniom Młodzieży Archidiecezji Warmińskiej, Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej i Diecezji Gliwickiej.

Dz.U.94.79.367 rozp. 1994.06.29

Nadanie osobowości prawnej Sodalicji Mariańskiej przy Jasnej Górze.

Dz.U.94.77.354 rozp. 1994.06.27

Nadanie osobowości prawnej Domowi Pojednania i Spotkań im. Świętego Maksymiliana M. Kolbego.

Dz.U.94.59.245 rozp. 1994.05.06

Nadanie osobowości prawnej „Archikonfraterni Literackiej" w Warszawie.

Dz.U.94.59.244 rozp. 1994.05.06

Nadanie osobowości prawnej Katolickim Stowarzyszeniom Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej, Diecezji Opolskiej i Diecezji Kieleckiej.

Dz.U.94.43.169 rozp. 1994.03.28

Nadanie osobowości prawnej Stowarzyszeniu „Dobroczynność" Dekanatu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Jaworznie.

Dz.U.94.31.117 rozp. 1994.03.04

Nadanie osobowości prawnej Katolickim Stowarzyszeniom Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej i Diecezji Sosnowieckiej.

Dz.U.94.31.116 rozp. 1994.03.04

Nadanie osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.

Dz.U.94.21.74 rozp. 1994.02.08

Nadanie osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Elbląskiej.

Dz.U.94.18.67 rozp. 1994.02.04

Nadanie osobowości prawnej Katolickim Stowarzyszeniom Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej, Diecezji Pelplińskiej i Diecezji Sandomierskiej.

Dz.U.94.18.66 rozp. 1994.02.04

Nadanie osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Archidiecezji Częstochowskiej.

Dz.U.94.18.65 rozp. 1994.02.03

Nadanie osobowości prawnej Stowarzyszeniu „Dom Rodzinny".

Dz.U.94.12.46 rozp. 1994.01.21

Nadanie osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Tarnowskiej.

Dz.U.94.2.8 rozp. 1993.12.30

Nadanie osobowości prawnej Katolickim Stowarzyszeniom Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej i Diecezji Płockiej.

Dz.U.94.2.7 rozp. 1993.12.30

Nadanie osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Przyjaciół Domu Dziecka w Nowym Sączu.

Dz.U.93.131.625 rozp. 1993.12.23

Nadanie osobowości prawnej Katolickim Stowarzyszeniom Młodzieży Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Diecezji Radomskiej.

Dz.U.93.114.509 rozp. 1993.11.22

Nadanie osobowości prawnej Katolickim Stowarzyszeniom Młodzieży Archidiecezji Wrocławskiej i Archidiecezji Gdańskiej.

Dz.U.93.105.479 rozp. 1993.11.02

Nadanie osobowości prawnej Katolickim Stowarzyszeniom Młodzieży Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Siedleckiej.

Dz.U.93.102.468 rozp. 1993.10.22

Nadanie osobowości prawnej Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu Rozgłośni Katolickich "VOX".

Dz.U.93.95.435 rozp. 1993.09.30

Nadanie osobowości prawnej Instytutowi Prymasowskiemu Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

Dz.U.93.89.415 rozp. 1993.09.17

Nadanie osobowości prawnej Domowi Spotkań im. Angelusa Silesiusa.

Dz.U.93.88.411 rozp. 1993.09.10

Nadanie osobowości prawnej Wydawnictwu Księży Werbistów-Verbinum.

Dz.U.93.80.380 rozp. 1993.08.24

Nadanie osobowości prawnej Towarzystwu Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku.

Dz.U.93.79.373 rozp. 1993.08.11

Nadanie osobowości prawnej Drukarni Księży Werbistów.

Dz.U.93.56.263 rozp. 1993.06.23

Nadanie osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży w Warszawie.

Dz.U.93.31.143 rozp. 1993.04.16

Nadanie osobowości prawnej Ośrodkowi Pamięci Świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Zduńskiej Woli.

Dz.U.92.89.447 rozp. 1992.11.22

Nadanie osobowości prawnej Katolickiemu Biuru Informacji i Inicjatyw Europejskich w Warszawie.

Dz.U.92.89.446 rozp. 1992.11.22

Nadanie osobowości prawnej Towarzystwu Pomocy dla Bezdomnych im. Brata Alberta z siedzibą w Krakowie.

Dz.U.92.76.384 rozp. 1992.09.21

Nadanie osobowości prawnej Wydawnictwu Duszpasterstwa Rolników z siedzibą we Włocławku.

Dz.U.92.16.68 rozp. 1992.02.17

Nadanie osobowości prawnej Parafialnej Radzie Duszpasterskiej z siedzibą w Czernicy Wrocławskiej.

Dz.U.90.45.265 rozp. 1990.07.04

Nadanie osobowości prawnej Kościelnej Radzie Gospodarczej z siedzibą w Warszawie.

Dz.U.90.31.188 rozp. 1990.04.23

Nadanie osobowości prawnej Związkowi Męskiej Młodzieży Przemysłowej i Rzemieślniczej pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki z siedzibą w Krakowie.

2. Organizacje innych kościołów

Dz.U.99.57.603 rozp. 1999.06.07

Nadanie osobowości prawnej Ewangelicko-Reformowanemu Duszpasterstwu Imigrantów z siedzibą w Warszawie.

Dz.U.99.28.263 rozp. 1999.03.23

Nadanie osobowości prawnej Kołu Teologów Prawosławnych z siedzibą w Warszawie.

Dz.U.99.20.178 rozp. 1999.02.10

Nadanie osobowości prawnej Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.98.25.143 rozp. 1998.02.19

Nadanie osobowości prawnej Domowi Opieki Kościoła Chrześcijan Baptystów.

Dz.U.98.25.142 rozp. 1998.02.19

Nadanie osobowości prawnej Chrześcijańskiemu Centrum Edukacyjnemu „Diament".

Dz.U.98.6.18 rozp. 1997.12.24

Nadanie osobowości prawnej Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Data publikacji: 22-07-2002

<- Wróć do działu
Do góry