Stowarzyszenie Neutrum: Deklaracja członkowska


Działy   Wyszukaj

Nazwisko i imię ...........................................................................................

Dokładny adres ...........................................................................................

Telefon ........................................  Zawód ..................................................

Zgłaszam swoje przystąpienie do Stowarzyszenia na rzecz Państwa Neutralnego Światopoglądowo „Neutrum". Znam cele Stowarzyszenia i wyrażam gotowość ich realizacji w sposób zgodny z prawem.  

....................................... ........................................, dnia ................. 200...r.

(podpis)

Data publikacji: 01-01-2003

<- Wróć do działu
Do góry