Religie Wietnamu


Działy   Wyszukaj

Krzysztof Dziubała

Kaodaizm

Cao Dai jest oryginalną wietnamską religią, z dość dużą liczbą wyznawców we Francji i USA. Jest to religia jedności, łącząca nauczania i wiary taoizmu, buddyzmu, konfucjanizmu, islamu, chrześcijaństwa, spirytyzmu i dżinizmu.

Religia ta powstała w 1926 w pd. Wietnamie, powołując się na objawienie boga Cao Dai (stąd nazwa) udzielone 1919-25 urzędnikowi administracji kolonialnej Ngo Van Chien podczas seansów spirytystycznych; kaodaizm jest w założeniu religią narodowopaństw. o tendencjach uniwersalistycznych; kaodaizm głosi braterstwo ludów i wiarę w reinkarnację dusz, z której wyprowadza etyczny nakaz poszanowania życia (ahinsa); hierarchia kościelna wzorowana jest na hierarchii katolickiej (papież, kardynałowie, biskupi, kapłani); kapłanów nie obowiązuje celibat, do godności kościelnych mają prawo również kobiety (do godności kardynała włącznie). Struktura organizacyjna jest oparta na podziale administracyjnym kraju; ośrodkiem kaodaizmu jest m. Tay Ninh ze wspaniałą świątynią, w której znajdują się m.in. posągi Buddy, Chrystusa, Konfucjusza oraz obrazy tzw. Wielkich Natchnionych (świętych): V. Hugo, Sun Yat-sena i Nguyen Binh Khiema.

Ta religia łączy w sobie elementy wiary i praktyki z buddyzmu, chrześcijaństwa i ... historii. Wśród swoich świętych Cao Dai ma: Jezusa Chrystusa, Buddę, Joannę D`arc i Charlie`go Chaplin`a. Ważność religii Cao Dai polega między innymi na posiadaniu regularnej armii, która walczyła w wojnie Wietnamu z USA. Dla wyznawców innych religii Cao Dai wydaje się dziwne i śmieszne, jednak jego wyznawcy uważają, że czerpią pełnymi garściami i to co najlepsze ze wszystkich światowych religii.

Le-van-Trung [twórca i założyciel] `wyinkarnował` się z tego świata w roku 1934, w czasie kiedy jego sekta miała tylko 300 tysięcy wiernych.

W Wietnamie, aż do Drugiej Wojny Światowej, setki tysięcy wyznawców Cao Dai, powodowały w patrzących na nich z góry Francuzom rozbawienie, lecz siła organizacji Cao Dai budziła ich zaniepokojenie.

W czasie swego najbardziej bujnego rozwoju w latach 40tych XX wieku, Cao Dai miało ponad 2 miliony wiernych, nie tylko w Wietnamie, lecz również w sąsiadujących indiochińskich państwach — Laosie i Kambodży.

Raporty wskazują, że na początku lat 90-tych, Cao Dai miało około 2 milionów wyznawców — w Wietnamie, oraz w Kambodży, Francji i USA.

Dao Cao Dai (czyli Cao Dai`izm) jest trzecią co do wielkości religią w Wietnamie (po buddyzmie i rzymskim-katolicyzmie).

Obecnie Cao Dai`ści twierdzą, że jest ich około 6 milionów. W komunistycznym Wietnamie, religia ta została praktycznie zablokowana, Kapłańska Hierarchia została rozwiązana. tego powodu wielu adeptów Cao Dai emigrowało i są rozrzuceni po całym świecie. Propagują więc swoją religię. W Kalifornii jest około 2 tysięcy wyznawców Cao Dai.

Hoa Hao

'Hoa Hao' jest sektą Buddyzmu, która powstała w 1919 roku w wiosce 'Hoa Hao'; w regionie delty. Głowa nowej sekty, Huynh Phu So, był nauczany przez pustelnika z pagody 'Tra Son', gdzie został uzdrowiony z choroby „niemożliwej do wyleczenia". Święty człowiek, specjalista w praktyce akupunktury, nauczał go praktyki magicznej, pryncypiów magnetyzmu i hipnozy, a także sztuki produkcji szczęśliwych talizmanów. Kiedy ten pustelnik zmarł (widać talizmany nie pomogły), Huynh Phu So powrócił do swej wioski. Pewnej burzliwej nocy zaczął mówić przez kilka godzin bez przerwy, więc inni doszli do wniosku, że został „nawiedzony". Mówił o doktrynie Buddy, adaptowanej do nowych reguł i ogłosił siebie samego 'sukcesorem Buddy' i założycielem nowej religii — 'Phat Giao Hoe Hao' (Buddyzmu Hoa Hao).
Huynh Phu So był znany ze swoich deklamacji pół-religijnych, pół-profetycznych wersów. Rekomendował prostotę obrzędów i abolicję świątyń i pośredników, żeby w efekcie głęboko wierzący mogli w pełni skontaktować się z 'Wszechmocnym'. W swoich kazaniach, często głosił proroctwa, z których kilka się 'spełniło'. Uzdrawiał też cudownie chorych, co sprawiło, że ludzie szanowali go coraz bardziej i zapewniło sukces jego nowej sekty.
Buddyzm Hoa Hao ma według szacunków — około 1,5 mln — 2 mln członków; w zachodniej części Południowego Wietnamu.

Tinh Do Cu Si

Tinh Do Cu Si (Buddhist Pure Land Association) została założona przez mistrza Minh Tri Tong Su w roku 1937. Główna kwatera organizacji znajdująca się w Wietnamie obejmuje swym zwierzchnictwem 205 pagód {P:1|Pagoda [portug.

Data publikacji: 17-05-2002

<- Wróć do działu
Do góry