Przejęcie terminologii pogań.


Działy   Wyszukaj

Mariusz Agnosiewicz

Nazwa Starożytny Rzym Kościół rzymsko-katolicki Pontyfik (pontifex) Etymologia słowa Pontifex oznacza \"budowę mostów\" (ponti-fex). Kolegium Pontyfików to jedno z trzech największych kolegiów kapłańskich (w skład którego wchodziły również kapłanki ogniska publicznego), które odpowiadało za publiczny kult narodowy, sprawowali również nadzór nad kultem prywatnym, ofiarami dla umarłych, małżeństwami, strzegli oni we wczesnym okresie republiki tajemnicy formułek procesowych, składali ofiary bóstwom. Pontyfikat — urząd i władza najwyższego kapłana. Głową tego kolegium był początkowo król, w okresie republiki był nim Pontifex Maksimus, który miał przed bogami imitować króla, od czasów cesarstwa tytuł ten nosili cesarze. Łaciński odpowiednik słowa \"kapłan\". Pontyfikat — okres panowania danego papieża Pontifex Maksimus W okresie republiki tytuł ten nosił kapłan składający w imieniu króla ofiarę bogom. Sprawował nadzór nad poświęconymi dziewicami — westalkami (podobnie jak dziś papa nad zakonnicami). W okresie cesarstwa tytułowali się tak zawsze cesarze, włącznie z pierwszym cesarzem chrześcijańskim Jan Paweł II — Pontifex Maksimus. Tłumaczy się to jako \"Najwyższy Kapłan\". Nie powinno się jednak zapominać, że to był tytuł, a nie tłumaczenie lingwistyczne. Kapłan po łacinie to flamen Bazylika Dom użyteczności publicznej, budynek handlu i odbywania sądów Okazały kościół wyższy rangą Legat Dowódca legionu Dyplomata papieski Nuncjusz (nuntius) Instytucja rozwodowa — posłannik oznajmiający wolę współmałżonka w sprawie rozwodu Dyplomata papieski w randze ambasadora Dziekan, dekanat (decanus) Decanus był podoficerem w imperium rzymskim Dekanat to jednostka obejmująca około dziesięciu parafii, na jej czele stoi dziekan Diecezja Okręgi podziału administracyjnego wprowadzone przez Dioklecjana Wielkiego Okręgi podziału administracyjnego Wikariusz Tzn. \"zastępca\", był zarządcą diecezji, \"w zastępstwie\" prefekta pretorianów Zastępca i pomocnik proboszcza Dekret Jeden z aktów wydawanych przez cesarzy Akty wydawane przez biskupów. Delegują m.in. danego księdza do odpowiedniej parafii, nadając mu przy tym iurisdictio na tym terenie (np. wyłączność do udzielania sakramentów) Prefekt Urzędnik rzymski (dowódca jazdy, zastępca dowódcy legionu, dowódca pretorianów, gwardii cesarskiej, kohort miejskich, itp.) Katecheta; duchowny rzymsko-katolicki sprawujący nadzór nad klerykami w seminarium duchownym; tytuł kardynała stojącego na czele kongregacji (ministerstwa watykańskiego) Konsekracja (consecratio) i profanacja Consecratio w dawnych wierzeniach italskich były to obrzędy związane z nadaniem świętości danemu przedmiotowi lub istocie, który można było \"odświęcić\" poprzez obrząd profanatio Konsekracja związana jest z Eucharystią i Najświętszym Sakramentem (formuła magiczna dzięki której następuje przemienienie opłatka w ciało Jezusa). Profanacja to słowo o wydźwięku pejoratywnym, oznaczającym zbezczeszczenie lub bezbożność. Kuria (curia) jednostka podziału obywateli, zespół dziesięciu rodów; miejsce posiedzeń senatu ogół osób pomagających biskupowi w zarządzie diecezji; kuria rzymska — ogół urzędników i instytucji (kongregacji, trybunałów, urzędów) działających z ramienia papieża, dwór papieski i kolegium kardynalskie denar (denarius) główna jednostka monetarna Rzymu Denarius Petri- danina na rzecz papieża, świętopietrze

Data publikacji: 12-07-2002

<- Wróć do działu
Do góry