Raelici


Działy   Wyszukaj

Ruch Raeliański popiera:
- Klonowanie człowieka, bo pozwoli nam wszystkim osiągnąć nieśmiertelność tutaj i teraz, a także zlikwiduje wszystkie choroby i ułatwi przeszczep narządów!
- Antykoncepcję, która pozwala cieszyć się przyjemnością cielesną bez niechcianej ciąży!
- Internet i elektroniczne książki: dzięki Internetowi szkoły przestaną istnieć, zostanie ustanowiona prawdziwa demokracja informatyczna, a książki i gazety, które są przyczyną zanikania lasów i zanieczyszczenia, zostaną zastąpione przez e-książki i e-gazety.
- Całkowitą wolność słowa na Internecie. Internet staje się nową religią, zrzeszającą ludzi w informatycznej przestrzeni wirtualnej.
- Manipulacje genetyczne, które pozwolą nam w najbliższej dekadzie przedłużyć życie do 200 lat i przezwyciężyć problem głodu na świecie!
-Nanotechnologię, która zlikwiduje przymus pracy fizycznej w przemyśle oraz rolnictwie.

Slogan reklamowy: "RUCH RAELIAŃSKI: Dla tych, co nie boją się przyszłości!"

Doniesienia:

"Mało dotąd znana sekta raelitów, działająca w Kanadzie, zapowiada pierwsze w dziejach sklonowanie człowieka. Zdaniem specjalistów, jeśli nikt jej w tym nie przeszkodzi, sekta może zrealizować wkrótce swoje zamiary. Sekta, założona przez byłego francuskiego dziennikarza sportowego Claude'a Vorilhon, występującego pod przybranym imieniem „Rael" (stąd nazwa kultu), założyła firmę Clonaid, która ma się zająć klonowaniem, i twierdzi, że wynajęła już w tym celu naukowców. Clonaid zawarł kontrakt z zamożnym małżeństwem z USA, które zapłaci 500.000 dolarów za sklonowanie ich nieżyjącej córki, zmarłej w niemowlęctwie w wyniku błędu lekarskiego. Firma znalazła 50 zastępczych matek, które na ochotnika mają donosić sklonowane ludzkie embriony w swoich łonach. Tak duża liczba matek jest potrzebna, ponieważ większość ciąży ze sklonowanym płodem kończy się poronieniem. Matka zmarłej dziewczynki, która ma nadzieję na jej „odtworzenie", nie będzie jedną z matek zastępczych, gdyż w wypadku poronienia nie chce — jak powiedziała - „stracić jeszcze raz tego samego dziecka". Sekciarze z Kanady, którzy twierdzą, że ich kult ma 50 tys. wyznawców w 85 krajach, wierzą, że klonowanie jest kluczem do „życia wiecznego". Utrzymują także, iż gatunek ludzki jest produktem sklonowania istot z innej planety. (PAP, październik 2000)

Raelici zamieszczają na swoich stronach bardzo ciekawą deklarację — Akt Apostazji, która zawiera m.in. takie oto oświadczenie:

"Poświadczam przez ten dokument, że nie chcę być uważany za członka Kościoła Rzymskokatolickiego. Teraz przystąpiłem do Ruchu Raeliańskiego, która jest religią ateistyczną. Jeżeli chcecie zasięgnąć więcej informacji na temat tego ruchu, zapraszam was do zapoznania się z przesłaniem przekazanym Francuzowi Claude Vorilhon'owi „Raelowi", 13 grudnia 1973 r. oraz 7 października 1975 r., przez przybyszów z kosmosu, którzy nazywani są w Biblii, a przede wszystkim w Księdze Genezy: ELOHIM, słowo znaczące „Ci, którzy przybyli z nieba", niesłusznie przetłumaczone na „Bóg". (...) W imię Praw Człowieka, żądam, by moje prawo do wolności religijnej było poszanowane: prawo do wyboru religii, która mi się podoba oraz którą lubię, tak jak szanuję prawo innych do tego samego. Żądam także, by mimo tej decyzji, moje prawa jako obywatela i członka społeczeństwa nie były ograniczane, ani teraz ani w przyszłości. Co do religijnego wychowania moich (przyszłych) dzieci, zapoznam ich ze wszystkimi religiami, aby mogły, gdy będą dorosłe, swobodnie i świadomie wybrać tą, która będzie im odpowiadała, lub nie wybierać żadnej.Ja niżej podpisany, wykonuję mój akt apostazji w obecności dwóch świadków."


Oficjalna strona internetowa:


W 18 językach


Raelici-Polska

Data publikacji: 08-07-2002

<- Wróć do działu
Do góry