Sprzeczności NT


Działy   Wyszukaj

"...jak baldachim ze skór rozpostarłeś firmament
Twojej Księgi. Tym firmamentem są słowa Twoje,
których żadna nie rozdziera sprzeczność."

św. Augustyn, Wyznania, XIII,15

Ewangeliści „wypowiadają nieomylnie i prawdomównie wszystko,
co Bóg przykazał im spisać, i tylko to, co przykazał"

papież Leon XIII

Jeśli ktoś zapyta się swego „pasterza": dlaczego w Ewangeliach są takie różnice i dlaczego w jednej występują wydarzenia, których nie ma w drugiej, lub też inne wydarzenia są niemalże identycznie opisane; odpowie mu on, że Ewangelie się nawzajem uzupełniają i dopełniają. Ewangelie jednak dalekie są od „uzupełniania się nawzajem", co więcej, przeczą sobie, a jeśli się nie zaprzeczają to się powtarzają. Oto niektóre sprzeczności biblijne...

Strony:

  1. Czy zmartwychwstanie jest sprzeczne z nauką? 
  2. Dlaczego rozum wzbrania się przed wiarą w Boga, którego mogą pożreć myszy?
  3. Inne sprzeczności (Mariusz Agnosiewicz)
  4. Jezus posłany tylko do Żydów (Mariusz Agnosiewicz)
  5. Rodowody Jezusa (Mariusz Agnosiewicz)
  6. Sprzeczności między księgami (Mariusz Agnosiewicz)
  7. Stosunek do Prawa (Mariusz Agnosiewicz)
  8. Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa (Mariusz Agnosiewicz)
 < Dział nadrzędny
Do góry