Sprzeczności ST


Działy   Wyszukaj

"Okoliczność, iż tyle osób wywodzących się z odmiennych środowisk
i kręgów kulturowych oraz żyjących w rozmaitych okresach
stworzyło dzieło tak spoiste, stanowi mocny dowód,
że Biblia nie jest zwykłym wytworem ludzkiej inteligencji,
lecz została natchniona przez Boga"

Człowiek poszukuje Boga, ŚJ

Strony:

  1. Genesis czyli Stworzenie (Mariusz Agnosiewicz)
  2. Inne sprzeczności (Mariusz Agnosiewicz)
  3. Kim była żona Kaina? (M.Agnosiewicz i G. Świnder)
  4. Sprzeczne sprzeczności (K. Sykta i M. Agnosiewicz)
  5. Trzy kodeksy boga (M. Agnosiewicz i K. Sykta)
 < Dział nadrzędny
Do góry