ST - spojrzenie krytyczne


Działy   Wyszukaj

"Ojciec Kościoła Orygenes stwierdza, że chrześcijanin, który by rozumiał Stary Testament dosłownie, musiałby „się czerwienić", znając tyle "kodeksów sprawiających wrażenie bardziej subtelnych i rozsądniejszych, jak na przykład prawodawstwo Rzymian czy Ateńczyków""
Deschner

Strony:

 1. Arka (Witold Ryniuk)
 2. Bajeczki z nieświętej książeczki: Wieża Babel (Stanisław Pietrzyk)
 3. Bajka o stworzeniu świata (Mariusz Agnosiewicz)
 4. Błogosławione morderczynie ST (Mariusz Agnosiewicz)
 5. Czy Jahwe to Szatan? (Maciej Mikurda)
 6. Czym jest sodomia? (Mariusz Agnosiewicz)
 7. Daniel i Belszazar w Księdze Daniela (Zbigniew Chorąży)
 8. Darczyńca Sprawiedliwy i Miłosierny... (Krystyn Dąbrowa)
 9. Demonizm Jahwe (Mariusz Agnosiewicz)
 10. Dzieje Noego - Potop (Stanisław Pietrzyk)
 11. Erotyka w Piśmie Świętym (Mariusz Agnosiewicz)
 12. Exodus Mojżesza (Zbigniew Chorąży)
 13. Inni bogowie w Biblii? (Mariusz Agnosiewicz)
 14. Izraelici w Egipcie (Zbigniew Chorąży)
 15. Józef a geneza niewolnictwa w Egipcie
 16. Kiedy człowiek miał okazję popełnić grzech pierworodny? (Sławomir Raziel)
 17. Mojżesz wczoraj i dziś (Michał Przech)
 18. Noc paschalna i wyjście z Egiptu (Stanisław Pietrzyk)
 19. O doskonałości boga Jahwe (Mariusz Agnosiewicz)
 20. Plagi egipskie (Stanisław Pietrzyk)
 21. Ropa naftowa proroka Eliasza i Nehemiasza
 22. Sfałszowany spis Izraelitów (Zbigniew Chorąży)
 23. Świat według Boga. Opowieść biblijna (Zbigniew Jaworowski)
 24. Zawarcie przymierza na Synaju. Pierwsze prawa (Księga Wyjścia) (Stanisław Pietrzyk)
 25. Ziemia Obiecana (Lucjan Ferus)
 < Dział nadrzędny
Do góry