O Biblii ogólnie


Działy   Wyszukaj

"Wszystkie wasze opowieści są tylko baśniami,
którym nie potraficie nadać nawet pozorów
prawdopodobieństwa, chociaż doskonale
wiadomo, że przerabialiście
trzy, cztery,

a nawet więcej razy tekst waszej ewangelii,
aby wykręcić się od stawianych wam
zarzutów i oskarżeń (...) To wszystko
wydobyliśmy przeciwko wam z waszych pism
i nie posłużyliśmy się żadnym innym świadectwem:
sami bowiem wpadacie we własne sidła "

Celsus, II w. n.e.

Biblia to "księga wywrotowa", księga rzeczy
„niebywałych, niedozwolonych, wywróconych
do góry nogami (...) księga destrukcyjna, złorzecząca
królom i błogosławiąca ubogim i słabym, księga
ujmująca się za wszystkimi ludźmi pomniejszymi,
plująca w twarz panom, księga podburzająca i
wichrzycielska, podająca w wątpliwość wszystko,
co miało być w swoim uzasadnieniu bezsprzecznie
pewne — w pierwszym rzędzie własne istnienie".

Franz Fuhmann, pisarz

"Jak na ironię, to co dziś wydaje się najbardziej
zagrażać religii, to nie nauka, lecz robota
najwierniejszych egzegetów chrześcijaństwa"
Peter de Rosa

Strony:

  1. Biblia a gwiazdy
  2. Biblia a gwiazdy: sto pytań i sto odpowiedzi dla ludzi umiejących myśleć
  3. Biblistyka inaczej
  4. Imiona diabła w Biblii (Dawid Ropuszyński)
  5. Niezmienność Pisma
  6. Zoologia biblijna (Stanisław Pietrzyk)

Poddziały:

  1. Antychrystianizm
  2. Demityzacja Biblii
  3. Krytyka etyki biblijnej
 < Dział nadrzędny
Do góry