Filozofia


Działy   Wyszukaj

Filozofia

"Filozofia to miłość i dążenie do mądrości
Filozofia zmierza do celu, który mądrość już osiągnęła"

Seneka, Listy moralne do Lucyliusza, 14,89,4

Nie ze wszystkimi tekstami musimy się zgadzać... nie wszystkie muszą być ze sobą spójne... ale to nie ważne. Filozofia nie jest doktryną, nie jest jedną teorią. Jest Poszukiwaniem. Dążeniem do prawdy, jak powiedzą jedni, czy też ćwiczeniem umysłu, rozszerzaniem ducha, jak powiedzieliby minimaliści...

Dział spełniać ma zadania popularyzujące myśl filozoficzną, wypełniając tym samym istotną według nas lukę polskiego systemu oświaty, któy w znikomym jedynie zakresie przekazuje wiedzę dotyczącą dziejów myśli ludzkiej, szkół i doktryn filozoficznych oraz metod filozoficznego myślenia — tak ważnych dla kształtowania światopoglądu uwolnionego z okowów ciasnego tradycjonalizmu.

Ze względu na różnorodność tekstów, dział przeznaczony jest zarówno dla czytelnika zajmującego się filozofią, jak i laika.

Strony:

 1. Czas nudy
 2. Czy filozofia jest potrzebna? (Joanna Laskowska-Stasiuk)
 3. Czy istnieją pytania filozoficzne? (Bohdan Chwedeńczuk)
 4. Dlaczego filozofii nigdy nie będzie w polskich szkołach?
 5. Filozof i słoń czyli o wielości sposobów widzenia świata
 6. Filozofia (Mariola Paruzel)
 7. Filozofia a nauka (Bernard Korzeniewski)
 8. Filozofia codzienności (Maria Szyszkowska)
 9. Filozofia i literatura: wzajemne inspiracje (Daniel Kontowski)
 10. Jaka powinna być filozofia XXII wieku? (Mariola Paruzel)
 11. Kto się boi filozofii? (Wiesław Jaszczyński)
 12. Lubię filozofię (Stanisław Pietrzyk)
 13. Niepewność ludzkiej egzystencji, a Bóg u Blaise’a Pascala (Adrian Gajewski)
 14. O istocie rozmowy (Izabela Larisz)
 15. Od mythosu do logosu: o wynalezieniu filozofi (Joanna Żak-Bucholc)
 16. Ogólność i inność w dyskursie nauk humanistycznych (Marcin Orliński)
 17. Pojęcie nonsensu i jego koncepcje (Tomasz Pawlik)
 18. Sposób na Sokratesa (Gillan Harris)
 19. Traktat i Dociekania - dwa oblicza tej samej filozofii Wittgensteina (Kinga Jedynak)
 20. Trzy siostry (Lucjan Ferus)
 21. Umiłowanie mądrości (Maria Szulska-Stęplowska)
 22. Złota Księga moich spotkań z filozofią (Andrzej Rusław Nowicki)
 23. Złota Księga moich spotkań z filozofią Odrodzenia (Andrzej Rusław Nowicki)
 24. Złota Księga moich spotkań z filozofią XIX w. (Andrzej Rusław Nowicki)
 25. Złota Księga moich spotkań z filozofią XVII i XVIII w. (Andrzej Rusław Nowicki)
 26. Złota Księga moich spotkań z filozofią XX w. (Andrzej Rusław Nowicki)

Poddziały:

 1. Antropologia filozoficzna
 2. Estetyka
 3. Etyka
 4. Filozofia kultury
 5. Filozofia religii
 6. Filozofia społeczna
 7. Filozofie świata
 8. Historia filozofii
 9. Ontologia
 10. Teksty źródłowe
 11. Teoria poznania
Do góry