Nowe ruchy religijne


Działy   Wyszukaj

"Wypada tedy, aby ludzie przestali być fanatykami
jeśli mają zasłużyć sobie na tolerancję"
"Wszelka sekta wydaje mi się sztandarem błędu.
Powiedz mi, czy istnieją sekty w geometrii?"
Wolter

"Pycha to wtrąca człowieka na bezdroża, każe mu się
imać nowinek; wolej mu być wodzem zbłąkanej i pędzącej
ścieżką potępienia zgrai, wolej być regentem i nauczycielem
kłamstwa i błędu niż uczniem w szkole prawdy, dającym się
wieść i prowadzić cudzą ręką ku ubitej i prostej drodze.
To właśnie, nie co innego, powiada może dawne słowo greckie,
iż "zabobon dąży za pychą i słucha jej jakoby ojca""
Michel de Montaigne

Strony:

 1. Sekty: wprowadzenie (Mariusz Agnosiewicz)
 2. Bojownicy antysektowi (Mariusz Agnosiewicz i S-ka)
 3. Agapemonici czyli o Mejsaszach (Krzysztof Dziubała)
 4. Antysektowe zakłamywanie rzeczywistości (Piotr Szarszewski)
 5. Bostoński Kościół Chrystusowy
 6. Bracia w Chrystusie (Krzysztof Dziubała)
 7. Charles Manson i jego Rodzina (Krzysztof Dziubała)
 8. Christianie (oprac. Mariusz Agnosiewicz)
 9. Chrześcijańska Misja dla Studentów
 10. Chrztowcy (Wolter)
 11. Czy Reformowany Kościół Katolicki (RKK) jest sektą? (Joanna Szczepankiewicz-Battek)
 12. Destrukcyjne sekty czy nowe ruchy religijne? Problem metodologiczny (Piotr Szarszewski)
 13. Dzieci Boga (Rodzina)
 14. Homeopata-psychopata i szaleństwo religijne 2012 roku
 15. Iglesia ni Cristo (Krzysztof Dziubała)
 16. Irwingianie
 17. Janseniści (Mariusz Agnosiewicz)
 18. Kościół Zjednoczeniowy (Moon)
 19. Księga Urantia (Krzysztof Dziubała)
 20. Media na tropie sekty. Casus Pawlisz (Piotr Szarszewski)
 21. Niebo Kacmajora (Mariusz Agnosiewicz)
 22. Nowe ruchy religijne w Polsce (Aleksander Merker)
 23. O sektach z autopsji (Wojciech Terlecki)
 24. Przyczyny podatności młodych ludzi na kulty i sekty (Roman Zaroff)
 25. Raport Cottrella (nowe ruchy religijne)
 26. Raport Zespołu Międzyresortowego ds. NRR (2000)
 27. Ruch religijny Eliana Gonzaleza (Krzysztof Dziubała)
 28. Scjentolodzy. Kogo boi się Europa? (Wojciech Rudny)
 29. Sekta to pojęcie-maczuga (Kamil Kaczmarek i Rafał Kotomski)
 30. Sekty jako problem socjotechniczny (Kamil Kaczmarek)
 31. Słoneczna Świątynia (Solar Temple) (Krzysztof Dziubała)
 32. Steven Hassan - guru ruchu antykultowego (Piotr Szarszewski)
 33. Świątynia Ludzi - sekta Jonesa (Krzysztof Dziubała)
 34. Towarzystwo Kościoła Amana (Krzysztof Dziubała)
 35. Wielka ustawka

Poddziały:

 1. Mormoni
 2. NRR Azja
 3. Świadkowie Jehowy
 < Dział nadrzędny
Do góry