New Age


Działy   Wyszukaj

NEW AGE [ang.], Nowa Era, Era Wodnika, ruch zapoczątkowany przez weteranów kontrkultury lat 60., rozwinięcie podstawowych wątków młodzieżowej rebelii tamtych czasów i próba przeniesienia ich w realia schyłku XX w. Ideologowie New Age twierdzą, korzystając z przepowiedni teozofów, że wraz z przesunięciem się punktu wiosennej równonocy ze znaku Ryb do znaku Wodnika nastąpi kres epoki konfliktów i nastanie era braterstwa wszystkich żyjących istot. Ruch New Age jest negatywną reakcją na dominację technologii i instrumentalnego traktowania człowieka. Przeciwstawia się jednocześnie współczesnemu pragmatyzmowi i wierze w cywilizacyjny postęp, proponując w zamian zwrócenie się ku mistyce i kultywowaniu idei kosmicznej harmonii. New Age podważa wartości tradycyjnego humanizmu oraz koncepcji religijnych, które przyznają człowiekowi panowanie nad światem. Jest kontrpropozycją wobec oficjalnie działających Kościołów, instytucji naukowych i wychowawczych. Ruch New Age odwraca się od tradycji judeochrześcijańskiej i całej spuścizny racjonalizmu, afirmując religie i filozofie orientalne (np. buddyzm, zen, krysznaityzm) oraz intuicję jako najwłaściwszy sposób poznawania rzeczywistości. Najważniejsze jest przekonanie o jednakowej wartości wszystkich kultur. Ideologia New Age jest konglomeratem wielu koncepcji filoz., religijnych i naukowych. Oprócz popularyzatorów ruchu, takich jak M. Fergusson, F. Capra czy Sh. MacLaine, za duchowych patronów New Age uznaje m.in. filozofa J. Krishnamurtiego, psychologa C.G. Junga, twórcę antropozofii R. Steinera, pisarza A. Huxleya. [MNEP PWN 2000]

Strony:

  1. 10 „duchowych” działań, które są totalną ściemą (Jordan Bates)
  2. Duchowość kobieca w ramach Ruchu New Age (Joanna Żak-Bucholc)
  3. Filozofia New Age? - Zarys (Joanna Żak-Bucholc)
  4. New Age - geneza i istota (Joanna Żak-Bucholc)
  5. New Age w Polsce (Joanna Żak-Bucholc)
  6. Od mythosu do logosu i z powrotem - nowe opisanie świata w New Age
  7. Religia i człowiek w postmodernizmie (Matthias Mettner)
  8. Seicho-No-Ie albo New Age po japońsku (Mirosław Kropidłowski)
  9. Spirytyzm (Mirosław Kropidłowski)
 < Dział nadrzędny
Do góry