Wolnomularstwo (masoneria)


Działy   Wyszukaj

„Postęp masoński ma miejsce wówczas, kiedy z człowieka
podporządkowanego Bogu i tym, którzy nazywają się jego
reprezentantami na ziemi, wyłania się człowiek
wyzwolonej moralności, człowiek — wolny myśliciel"
Goblet d'Aviello, senator, Wielki Wschód Belgii, 1877

„Jeśli postawienie człowieka zamiast Boga na ołtarzu
jest grzechem Lucyfera, humaniści od czasów odrodzenia
popełniają ten grzech. Był to jeden z zarzutów
postawionych masonom, kiedy zostali po raz pierwszy
potępieni przez papieża Klemensa XII w 1738 r."
Jacques Mitterand, „Polityka wolnomularzy"

„Wolnomularstwo to przede wszystkim przygoda intelektualna
i emocjonalna, która stała się udziałem wielu milionów ludzi,
dawniej i dziś. Wolnomularstwo i wolnomularze zajęli w
nowożytnej i najnowszej historii naszego kręgu cywilizacyjnego
tak ważne miejsce, że bez uwzględnienia ich roli nie sposób
wyjaśnić i zrozumieć wielu zagadnień filozofii, religii, polityki i sztuki"
Ars regia

„Masoneria to sposób na lepsze, bardziej rozumne i godziwe życie,
a nie droga do rzekomych tajemnic Boga i Natury."
Tadeusz Cegielski, „Ars Regia"

Strony:

 1. Apel wolnomularzy WWF o nierozcieńczanie laickości
 2. Belgijscy masoni przeciwko polskiemu euroklerykalizmowi (Mariusz Agnosiewicz)
 3. Co to jest masoneria? (Norbert Wójtowicz)
 4. Cyrkiel i kropidło (Mariusz Agnosiewicz)
 5. Czy światła wolnomularstwa są nadal widoczne? Sztuka Królewska dziś (Tadeusz Cegielski)
 6. Czym jest, a czym nie jest wolnomularstwo? (Tadeusz Kracki)
 7. Dzień Darwina, sekty i masoni
 8. Filozof i filozofia w poszukiwaniu budowniczych lepszego świata (Jerzy Drewnowski)
 9. Filozofia masonerii (Maria Szyszkowska)
 10. Francuscy masoni zaniepokojeni fanatyzmem islamskim i chrześcijańskim
 11. Gdzie szukać masona? (Norbert Wójtowicz)
 12. Historia belgijskiego wolnomularstwa: rozwój i sekularyzm (Jeffrey Tyssens)
 13. Jakobici: masoni, co katolika na tronie Anglii sadzali
 14. Kościół i masoni (Norbert Wójtowicz)
 15. Księga Konstytucji z 1723 roku i jej pryncypia etyczno-filozoficzne
 16. Legalność masonerii (Mariusz Agnosiewicz)
 17. Leo Apostel: filozof Wielkiej Syntezy, wielki Wolnomularz (Ilona Vijn-Boska)
 18. Masoneria i nauka a Kościół i boży ład
 19. O tym jak Polak masonerię wymyślił (Mariusz Agnosiewicz)
 20. O wolnomularstwie czyli masonerii (J. Lit)
 21. Od masońskiej republiki do Fatimy (Mariusz Agnosiewicz)
 22. Polskie wolnomularstwo wobec problemu klerykalizmu
 23. Raport komisji śledczej w sprawie loży P2
 24. Renesans masońskiej utopii (Wojciech Rudny)
 25. Spadkobiercy Wielkiego Wschodu Narodowego (Adrian Czekalski)
 26. Spinozjańsko-wolnomularskie korzenie holenderskich wolnomyślicieli (Ilona Vijn-Boska)
 27. Spisek Iluminatów (Mariusz Agnosiewicz)
 28. Szatan w loży (Norbert Wójtowicz)
 29. Ścisła Obserwa - projekt odnowienia zakonu templariuszy
 30. Tajne związki i rewolucja listopadowa (Wojciech Rudny)
 31. Testament Garibaldiego (Mariusz Agnosiewicz)
 32. Toruń pokazuje wolnomularstwo (Maciej Twardowski, Aleksandra Mierzejewska)
 33. UE nie wymaga przejrzystości od kościołów – list masonów do Buzka
 34. Wielki Wschód przeciwko Ciemnogrodowi
 35. Wolnomularskie rozumienie wolności (Norbert Wójtowicz)
 36. Wolnomularze w telewizji: laicka równowaga (oprac. Elżbieta Binswanger-Stefańska)
 37. Wolnomyślicielstwo a wolnomularstwo (Kamil Racewicz)
 38. Wolter jako wolny mularz (Stanisław Małachowski-Łempicki)
 39. Współczesne wolnomularstwo (Mariusz Agnosiewicz)
 40. Wyzwoliciele Ameryki Łacińskiej (Mariusz Agnosiewicz)
 41. Zaangażowanie społeczne wolnomularstwa francuskiego (Pierre Mollier)
 42. Zakrwawiony fartuszek mistrza Breivika
 43. Zamach na Wielkiego Mistrza a kryzys V Republiki Francuskiej
 < Dział nadrzędny
Do góry