Neopogaństwo


Działy   Wyszukaj

Tak jak szeroki termin `religie Wschodu` odnosi się do Buddyzmu, Hinduizmu, Taoizmu itd., terminy `neo-pogański` i `pogański`, odnoszą się do całej grupy religii, które często mają niewiele ze sobą wspólnego.

Religia neo-pogańska to współczesna wersja religii, która została zrekonstruowana z wierzeń, bogów, symboli, praktyk i innych elementów antycznej religii. Na przykład religia druidzka jest bazowana na praktykach i zwyczajach dawnych Celtów. Natomiast wyznawcy `Asatru` należą do czcicieli antycznej, przed-chrześcijańskiej religii Nordyków; podobnie wierni `Wicca` mówią o swych korzeniach sięgających do ery przed-celtyckiej w Europie. Inni neo-poganie są wyznawcami innych antycznych religii np. Rzymu, Grecji, Egiptu itp.

Wielu wyznawców `Wicca` i innych neo-pogan mówi o sobie po prostu `poganie`. Jednak niestety to słowo ma wiele znaczeń — niektóre całkiem negatywne. Lepszy jest więc termin `neo-poganie`.

Należy podkreślić wyraźnie, że religie neo-pogańskie nie mają żadnego związku z żadną formą Satanizmu.

oprac. Krzysztof Dziubała

Strony:

  1. Lewica a wiara rodzima, czyli... POGANIE DO AFRYKI! (Lech Brywczyński)
  2. Pogańska Litwa - dawniej i dziś (Lech Brywczyński)
  3. Renesans germańskiego pogaństwa (Wojciech Rudny)
  4. Wyznanie polskiej wiary (Antoni Feldon)
 < Dział nadrzędny
Do góry