Tanatozofia


Działy   Wyszukaj

Tanatozofia czyli dosł. mądrości o umieraniu — refleksje światopoglądowe poświęcone skończoności życia człowieka i umieraniu. Dla ateistów rozważania te mają szczególne znaczenie światopoglądowe, nie ma bowiem stabilnego ateizmu bez przełamania lęku przed śmiercią, który jest główną przyczyną ucieczki w religię. Nawiązuje do tanatologii czyli nauki o umieraniu. [MA]

Strony:

 1. Ból starości (Jerzy Ładyka)
 2. Czas niszczy wszystko (Krzysztof Sykta)
 3. Czas starzenia, cierpienia, śmierci
 4. Ćwiczenia z cierpienia (Elżbieta Binswanger-Stefańska)
 5. Dwie wizje życia po śmierci (Bartosz Jastrzębski)
 6. Moje nawrócenie (Magdalena Wołoszyk)
 7. Nad grobem za późno na odtruwanie umysłu (Jacek Kozik)
 8. Nadać śmierci więcej sensu (Erik Bartram Jensen)
 9. Nekrolog ateisty (Mariusz Agnosiewicz)
 10. O śmierci (Maciej Sosnowski)
 11. O śmierci (Jolanta Rypień)
 12. Równanie bez rozwiązania
 13. Śmierć (Igor Maćkowski)
 14. Śmierć i logika (Elżbieta Binswanger-Stefańska)
 15. Śmierć i nicość a podmiotowość (Tom Clark)
 16. Śmierć ptaka (Emilian Stanew)
 17. Śmierć w świadomości jednostki i społeczeństwa (Adam Tworuszka)
 18. Śmierć, czyli nic (Jacek Kozik)
 < Dział nadrzędny
Do góry