Antropologia kulturowa


Działy   Wyszukaj

"Integracja ludzkich instynktów — współpracy i współzawodnictwa — stonowana, lecz silna pogoń za prestiżem, a więc bodziec do pomysłowości — to wszystko było już oczywiste, zanim pojawiła się teoria Darwina, aby wytłumaczyć powód istnienia tych cech. W osiemnastym wieku Immanuel Kant zauważył „aspołeczną towarzyskość" ludzi, kładąc specjalny nacisk na „aspołeczność" i ironiczne tego konsekwencje.
„[Człowiek][...] gnany ambicją, żądzą władzy lub bogactwa, dąży do zdobycia sobie pozycji wśród bliźnich, których nie może znieść, ale bez których nie może się też obyć".
Poprzez tę pogoń za statusem społecznym „zostaje dokonany pierwszy prawdziwy krok od barbarzyństwa do cywilizacji, która w istocie polega na społecznej wartości człowieka". W ten sposób człowiek zmierza ku „postępującemu oświeceniu", ponieważ „zaczynają się stopniowo rozwijać wszelkie talenty, wykształca się smak"
„Bez tych cech aspołecznych (chociaż same w sobie nie są one bynajmniej przyjemne) [ludzie żyliby] w jakiejś arkadyjskiej społeczności pasterskiej, w której panowałaby całkowita harmonia, skromność i miłość wzajemna, wszystkie talenty pozostałyby na zawsze ukryte w zarodku; ludzie, łagodni jak wypasane przez nich owieczki, przywiązywaliby do swej egzystencji znaczenie niewiele większe niż do egzystencji swych zwierząt. Tacy ludzie nie mogliby wypełnić pustki stworzenia z uwagi na jego cel, jako przyroda rozumna. Toteż dzięki niechaj będą przyrodzie za niezgodę, za zawistną rywalizację próżności, za nigdy niezaspokojoną żądzę posiadania, a nawet władzy"
Robert Wright, Nonzero — Logika ludzkiego przeznaczenia

Strony:

 1. Bushi w historii Japonii (Katarzyna Soszyńska)
 2. Deifikacja Jezusa a uniwersalność popkultury
 3. Droga jako inicjacja (Katarzyna Płóciennik)
 4. Gejsza - artystka czy dziwka? (Tomasz Pawlik)
 5. Geneza magii w ujęciu antropologów i etnografów
 6. Historia zła (Lucyna Nieuważna)
 7. Homo zabobonus
 8. Kozioł ofiarny (Lucyna Nieuważna)
 9. Lintona 'Kulturowe podstawy osobowości' w kontekście współczesnej psychologii (Edyta Charzyńska)
 10. Magiczna moc słów, czyli małe co nieco o antropologii słowa
 11. Magiczne światy wokół nas (Katarzyna Płóciennik)
 12. Modernistyczna obsesja. Erotyzm w sztuce na przykładzie motywu Salome (Katarzyna Płóciennik)
 13. Natura w świetle kultury
 14. Nostalgia i powtórka (Marcin Łętowski)
 15. Polski charakter narodowy w ujęciu Antoniego Kępińskiego (Magdalena Hoły)
 16. Religia i polityka w fabrykach atrakcji
 17. Romska mniejszość etniczna w Polsce – zmiany XX wieku. (Aleksandra Fedoruk)
 18. Rytuał kultury masowej, czyli deifikacja idoli (Maciej Twardowski)
 19. Rytuały życia codziennego (Marcin Łętowski)
 20. Społeczności żydowskie w Ameryce Południowej (Przemysław Majka)
 21. Spotkania cywilizacji, spotkanie z Innym
 22. Tako rzecze Prawdziwy Detektyw
 23. Trzecia Ewa (Lucyna Nieuważna)
 24. Uwięziona w pułapce własnych pragnień. Kobieta u Bunuela (Katarzyna Płóciennik)
 25. Westernizacja czy modernizacja (Radosław S. Czarnecki)
 26. Wizerunek bydła w kulturze (Paweł Goryl)
 27. Wpływ roślin psychoaktywnych na ewolucję człowieka
 28. Zasady Bushido a biznes (Katarzyna Soszyńska)
 < Dział nadrzędny
Do góry