Geneza mitów i opowieści ST


Działy   Wyszukaj

Aż do czasów św. Hieronima (IV w.) chrześcijanie wespół z Żydami głosili tzw. teorię furta Graecorum (kradzieży greckiej). Był to koncept, który narodził się gdzieś w czasach powstawania Septuaginty, wedle którego w literaturze greckiej poczynając od samego Homera można było jakoby zauważyć wyraźne wpływy żydowskich pism biblijnych, co miało z kolei dowodzić chronologicznej i cywilizacyjnej wyższości tradycji Mojżesza i jego owiec nad Grekami. To fałszywe mniemanie podtrzymywał jeszcze mądry Orygenes, tłumacz i egzegeta biblijny. Dopiero św. Hieronim wywiódł swych współbraci z błędnego przekonania. Co więcej, dowiódł, że jest zupełnie odwrotnie, gdyż to "Biblia hebrajska cytuje całe fragmenty dzieł pogańskich" (za: Forum, 24 czerwca 2001, „Jak powstawała Biblia"). Przyjrzyjmy się więc owym wpływom, które zauważył już patron biblistów.

Strony:

  1. Kosmiczne koncepcje i terminy w Biblii Hebrajskiej
  2. Obce wątki w ST (Mariusz Agnosiewicz)
  3. Przemilczana historia Jehowy (Mariusz Agnosiewicz)
  4. Stworzenie świata (Lucyna Nieuważna)
  5. Tajemnica Jahwisty 2 (Piotr Drobner)
 < Dział nadrzędny
Do góry