Historia prawa


Działy   Wyszukaj

„Historia i filozofia prawa to chyba najbardziej pasjonująca
z humanistycznych dyscyplin, ale nie bardzo doceniana.
A przecież odbija się w niej najdokładniej cała ludzka
mentalność i tylko w niej, bo nie ma bardziej ludzkiej
specjalności jak prawo właśnie. (...) Dzieje prawodawstwa
to historia samego państwa i jego społeczeństwa."
Piotr Kuncewicz , „Legenda Europy"

Strony:

  1. Bronisław Wróblewski prekursor socjologii historycznej (Jerzy Kolarzowski)
  2. Bronisława Wróblewskiego i Witolda Świdy ankieta sędziów w sądach karnych II RP (Jerzy Kolarzowski)
  3. Hegemoni i ich prawo w czasach polskiego komunizmu (Dawid Bunikowski)
  4. Historia powstania Konstytucji PRL (Paweł Borecki)
  5. Kryminalna Karolina (Artur Marek Wójtowicz)
  6. Prawo hegemona w Polsce piłsudczykowskiej po 1935 (Dawid Bunikowski)
  7. Upadłość i bankructwo w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim (Miłosz Obłoza)
  8. Wydział Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu w Wilnie w latach 1919-1939 (Jerzy Kolarzowski)
  9. Zbrodnie czarostwa (Miroslaw Rybka)

Poddziały:

  1. Prawo rzymskie
 < Dział nadrzędny
Do góry