Prawo konstytucyjne


Działy   Wyszukaj

"Prawo żyje w świadomości obywateli. — Konstytucja nie jest własnością grupki prawników czy sędziów, ale należy do całego narodu."
Anthony Kennedy

Teksty zamieszczane w tym podrozdziale mają na celu nie tylko przekazywać wiedzę na temat norm prawnych obowiązujących w naszym państwie, które odpowiadają m.in. za prawa człowieka, ale również przekazywać subiektywne odczucia, myśli autorów zamieszczających tutaj swe prace.

Strony:

  1. Kto może wejść do naszego mieszkania? (Marta Lampart)
  2. Lista lektur a Konstytucja (Paweł Borecki)
  3. Polska jest najważniejsza?
  4. Powoływanie premiera nie jest takie łatwe (Dawid Bunikowski)
  5. Skarga konstytucyjna do Trybunału Konstytucyjnego (Marta Lampart)
  6. Suwerenność, teorie federalizmu i Polska w Europie
 < Dział nadrzędny
Do góry