Zanikanie chrześcijaństwa


Działy   Wyszukaj

„...świat wymyka się Kościołowi z rąk"
Bernardo Valli, La Republica, 20 IV 2001

"Niektóre kraje (Francja, Niemcy, Holandia)
uległy poważnej dechrystianizacji"
Biskup Tadeusz Pieronek, Wprost, 11 marca 2001

"Może w zachodnioeuropejskim buncie przeciwko
Papieżowi nie chodzi w ogóle o reformę Kościoła?
Może przejawia się w nim zwiastun jeszcze bardziej
bolesnego zjawiska: że Kościół, taki, jaki jest,
przestaje być w ogóle ludziom potrzebny? Może ich
aspiracje materialne są już zaspokojone, a duchowych
przewodników nie potrzebują?"
Artur Domosławski (Chrystus bez karabinu..., s.171)

Generalne tendencje w rozwoju/zapaści chrześcijaństwa na świecie wskazują na jego wymieranie w rozwiniętych krajach zachodnich oraz przesuwanie się „punktu ciężkości" chrześcijaństwa do Ameryki Łacińskiej i innych zacofanych regionów świata, gdzie chrześcijaństwo zdobywa wielu nowych wyznawców. W krajach ciemnych i zacofanych ludność garnie się do Kościoła, jednak w cywilizowanej Europie Zachodniej liczba katolików systematycznie maleje. Przykładowo trudno dziś mówić, że Francja, dawna córka Kościoła, nadal jest krajem chrześcijańskim; w Niemczech od 1982 do 1989 liczba katolików spadła o 16% (w 1982 — było ich 47%, zaś w 1989 — już tylko 36%!, a z tych wśród ludzi młodych, między 20-29 rokiem życia na msze chodzi jedynie 16%!; w roku 1989 wystąpiło z Kościoła w RFN ponad 93.000 katolików (za: Horst Hermann, Książęta Kościoła, Uraeus, Gdynia 2000, s.36); w Austrii do 1999 odeszło z Kościoła 200.000 wiernych; w Holandii do 1992 - ok. 800.000 („Ostatnia dyktatura. W obronie Kościoła przed papieżem i biskupami" — Rik Devillé, Da Capo, Warszawa 1994, s.49). Obecnie na Zachodzie żyje jedynie 35% katolików (i stale maleje), zaś reszta zamieszkuje kontynenty Afryki, Ameryki Łacińskiej i Azji. Jak pisze Henri Tinq na łamach Le Monde: „Przed rokiem 2010 ponad dwie trzecie członków Kościoła katolickiego będzie się znajdować w strefach kulturowych, językowych i religijnych nie mających nic wspólnego z obszarem grecko-rzymskim, przez wieki będącym naturalną przestrzenią Kościoła, skąd nadal narzuca on swoje normy, swą dyscyplinę, swe pieniądze i swą władzę. Proces jest nieodwracalny. Katolicyzm jutra będzie latynoski (latynoscy katolicy już stanowią większość w Stanach Zjednoczonych), czarny (w Afryce wiara katolicka szerzy się równie szybko jak islam) lub żółty." (za: „Forum", 4 marca, 2001, Kardynałowie ze wszystkich kontynentów). Zobaczymy więc z bliska jak wygląda sytuacja chrześcijaństwa w poszczególnych krajach na świecie.

Ks. Adam Serafin SDS, Czy Kościołowi katolickiemu w Szwajcarii grozi schizma?, Serwis Katolik.pl

Strony:

 1. Chrześcijaństwo w Kanadzie
 2. Chrześcijaństwo w Rosji
 3. Chrześcijaństwo w USA
 4. Chrześcijaństwo we Francji
 5. Czas Apokalipsy. Sacrum w służbie polityki i kontroli umysłów (Lesław Kawalec)
 6. Francja - Niewierna Córa
 7. Kościół w Australii
 8. Kościół w Austrii
 9. Kościół w Irlandii
 10. Kościół w Meksyku
 11. Świeckie chrześcijaństwo (Jan Dębowski)
 < Dział nadrzędny
Do góry