Filozofia starożytna


Działy   Wyszukaj

Filozofia starożytna i jej przedstawiciele podejmują fundamentalne pytanie o podstawę wszelkiego bytu i działania. Filozofowie ci, każdy na swój sposób, konstruowali własną ontologię, którą potem przekuwali na inne dziedziny filozoficzne: fizykę, etykę, teologię filozoficzną, antropologię, sztukę. Wszystkie te dziedziny wzięły swój początek, jak i sama filozofia, z podstawowego pytania : dia ti? Dzięki czemu? Z tego zdumienia wyrosła filozofia starożytna a inne wszystko wzoruje się, aż do naszych współczesnych czasów, na ich intuicyjnej i intelektualnej wizji świata.

Strony:

 1. Arystotelesa Projekt Filozoficzny (Piotr Patucha)
 2. Atomistyczna teoria świata Demokryta z Abdery (Daniel Krzewiński)
 3. Bractwo pitagorejskie (Mariusz Agnosiewicz)
 4. Cynizm wczoraj i dziś
 5. Dowody nieśmiertelności duszy u Platona (Łukasz Siciński)
 6. Drugi okres sofistyki: Hippiasz i Antyfon (Michał Piotrowski)
 7. Filozofia na greckim zachodzie (Michał Piotrowski)
 8. Heraklit z Efezu (Daniel Krzewiński)
 9. Idea Prawdy u Parmenidesa z Elei i platońska metafora jaskini
 10. Jońscy myśliciele (Michał Piotrowski)
 11. Jońska reakcja (Michał Piotrowski)
 12. Koncepcja duszy u Platona (Gabriela Adamiak)
 13. Neopitagoreizm (Danuta Musiał)
 14. O nieadekwatności Człowieka Sokratycznego (Tomasz Krzysztoforski)
 15. Oskarżenie Sokratesa o bezbożność (Andrzej Rusław Nowicki)
 16. Parmenidejski dialog Zabójstwa i Nie Zabijaj (Emanuele Severino)
 17. Parmenidesa zagadka z B5 (Małgorzata Bogaczyk)
 18. Pierwsi filozofowie (Jacek Kozik)
 19. Pierwsi filozofowie i rewolucja sokratejska
 20. Pierwszy okres sofistyki: Protagoras, Gorgiasz (Michał Piotrowski)
 21. Pionierzy filozoficznej kosmogonii (Michał Piotrowski)
 22. Pitagoreizm czyli Filolaos z Krotonu i jego szkoła
 23. Pitagorejska ezoteryka racjonalna (Mariusz Agnosiewicz)
 24. Podsumowanie okresu przedsokratejskiego (Michał Piotrowski)
 25. Pole daimoniona (Andrzej Rusław Nowicki)
 26. Przegląd historyczno-problemowy retoryki i erystyki sofistów
 27. Sofiści (Michał Piotrowski)
 28. Sofiści – w poszukiwaniu politycznej arete (Marcin Punpur)
 29. Sokratejska filozofia wychowania (Piotr Patucha)
 30. Sokrates antyczny i współczesny (Michał Piotrowski)
 31. Spór o Pitagorasa (Mariusz Agnosiewicz)
 32. Wiedza typu doxa, techne i episteme
 33. Wstęp do filozofii przedsokratejskiej (Michał Piotrowski)
 34. Żywot i twórczość Platona (Michał Piotrowski)
 < Dział nadrzędny
Do góry