Prawo administracyjne


Działy   Wyszukaj

„Wypowiedź dolnośląskiego urzędnika wobec nauczycielki
powołującej się na Kartę Nauczyciela,
dotycząca prawidzwego miejsca, w którym tę kartę
petentka może sobie trzymać, nie jest już tylko
materiałem anegdotycznym, ale jest smutnym w istocie
obrazem stosunku członka władzy wykonawczej
do obowiązującej go ustawy."
Jan Boć, Prawo administracyjne, Wrocław 2000

Strony:

  1. Aktywność prawotwóczo-wykonawcza samorządu lokalnego a pozaprawne normy moralne (Aleksandra Olszewska)
  2. Dobre, bo martwe (Witold Filipowicz)
  3. Kargul na urzędzie (Witold Filipowicz)
  4. Niebezpieczne usprawnienie (Witold Filipowicz)
  5. Obywatel parias (Witold Filipowicz)
  6. Reguła symbiozy (Witold Filipowicz)
  7. Rozpoznawanie skarg i wniosków przekazywanych przez redakcje prasowe (Magdalena Strożek- Kucharska)
  8. Szeryf w mieście bezprawia (Witold Filipowicz)
  9. Urzędnik – zjawisko nadprzyrodzone (Witold Filipowicz)
  10. Zamglona przejrzystość władzy (Witold Filipowicz)
 < Dział nadrzędny
Do góry